Razočarani

Predsjednik Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Rrahman Jasharaj, smatra da su natalitet i odlazak nastavnika sa Kosova uznemirujući.

Jasharaj kao razlog odlaska nastavnika sa Kosova navodi da su razočarani Zakonom o platama, ali i  zbog upozorenja o ponovnom testiranju.

"Iskreno da vam kažem, obrazovanje Kosova je dosta pogođeno padom stope nataliteta, ali i odlaskom, nažalost, najvitalnijeg dijela na Kosovu. Vidim frustraciju nastavnika zbog Zakona o platama. Vidim da se vrši stalni pritisak na njih, javno vrijeđanje, čak imamo izjave pojedinaca da Vlada nije distancirana da proizvodimo nepismene ljude da to nisu dobri radnici”, kaže Jasharaj.

Rrinor Qehaja, direktor Instituta "EdGuard", navodi da smanjenje broja učenika nije iznenađujući.

"Ono što iznenađuje je nedostatak institucionalnog odgovora koji bi ponudio održivo i strateško rješenje ovog problema. To rješenje dolazi kada prvo izvršimo analizu podataka, odnosno dokaz o tome koji je tačan broj učenika u našim školama, tačan broj naspram broja nastavnika, naspram školskih prostora i tek onda možemo uporediti sa statističke projekcije koje bi nam dale putokaz o strukturiranju škola na nivou zemlje“, rekao je Qehaja.