Info-ks

Glavni urednik: Amir JAKUPI

Izvršni urednik: Faruk BAJRAMI

Urednici rubrika:
VIJESTI - Amir Jakupi, Faruk Bajrami
PRIZRENSKI REGION - Raif Kasi
MODA I LJEPOTA - Dalila Isaki
ZANIMLJIVOSTI - Dalila Isaki
IT SVIJET - Nihad Šabani
MOJ DOM - Agim Murati
SARADNIK/PREVODILAC - Edib Lutfiu

Marketing: Anita Braha

Izdavač:
Agency UTILIS
Prizren, Haxhi Zeka, 48
Agencija je upisana u sudski registar u Prištini, pod brojem: 5101388-3
Račun društva se vodi kod: ProCredit Bank, broj: 1120121340000159


Svi samoinicijativno poslani materijali, fotografije, videosnimci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni na internetskom portalu www.info-ks.net. Pošiljaoci Materijala prihvataju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal portalu www.info-ks.net odgovaraju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Portal www.info-ks.net poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulisana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala portalu www.info-ks.net iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću saglasnost s prije navedenim stajalištima portala www.info-ks.net.