15 miliona za Kosovo na osnovu sporazuma sa Danskom

Za i protiv 15 miliona za Kosovo na osnovu sporazuma sa Danskom

Korektivna služba Kosova podržava sporazum između Kosova i Danske o prebacivanju 300 zatvorenika iz danske države u pritvorni centar Gnjilane. Međutim, ovom spo...

Tokom pandemije povećano nasilje u porodici, pogoršana ekonomska situacija…

Izvještaj Ombudsmana Tokom pandemije povećano nasilje u porodici, pogoršana ekonomska situacija…

Ombudsman Kosova objavio je krajem prošle nedjelje izvještaj u vezi sa uticajem pandemije koronavirusa na ljudska prava. U njemu se konstatuje da je tokom pande...

Daka traži od Obmudsmana da preispita njenu smjenu

Ovlasti predsjednika? Daka traži od Obmudsmana da preispita njenu smjenu

Bivša predsjednica Centralne izborne komisije Valdete Daka rekla je da će danas uputiti zahtjev Obmudsman​u da preispita njenu smjenu od strane predsjednice Vjo...

VV planira da otpusti ombudsmana da bi sprečili da slučaj Dake ode na Ustavni sud

Razriješenje VV planira da otpusti ombudsmana da bi sprečili da slučaj Dake ode na Ustavni sud

Samoopredjeljenje (VV) planira sa pokrene postupak razriješenja ombudsmana Naima Qelaja da bi sprečio da slučaj razriješenja dužnosti Valjdete Dake dospe na Ust...

Ombudsman: Tokom pandemije bilo je kršenja ljudskih prava

Zdravstvena prava!!! Ombudsman: Tokom pandemije bilo je kršenja ljudskih prava

Narodni advokat je objavio izvještaj o procjeni ostvarivanja zdravstvenih prava tokom perioda pandemije na Kosovu, u kojem se navodi da je tokom vanredne zdravs...