Izvještaj Ombudsmana

Ombudsman Kosova objavio je krajem prošle nedjelje izvještaj u vezi sa uticajem pandemije koronavirusa na ljudska prava. U njemu se konstatuje da je tokom pandemije još više produbljen jaz kada je riječ o socijalnoj nejednakosti, te da je uvećan broj slučajeva nasilja u porodici. Izvještaj se bavi i uticajem mjera ograničenja na pravično suđenje, prava djece, prava na rad.

U izvještaju Ombudsmana dat je opšti pregled izazova i posebnih problema sa kojima su se građani suočili u oblasti ljudskih prava.

„Izvještaj ‘Zdravstvena vanredna situacija i uticaj pandemije COVID-19 na ljudska prava’ bavi se uticajem ograničavajućih mjera pandemije, naročito na javno zdravlje, na mentalno zdravlje, na pravo za pravično i nepristrasno suđenje, nasilje u porodici, prava djece i uticaj zdravstvene vanredne situacije na život djece, uključujući djecu sa invaliditetom, i na socijalna i radna prava“, poručili su iz institucije Ombudsmana na Kosovu.

Iznosi se zaključak da su socijalne usluge, iako veoma potrebne u vrijeme pandemije, bile ograničene i praćene brojnim poteškoćama.

„Situaciju je pogoršalo i zakasnelo objavljivanje redovnih grantova kojima se podržavaju pružaoci socijalnih usluga“, naveo je Ombudsman.

U izvještaju se dodaje i da je u periodu kada su bile aktivne mjere ograničenja u borbi protiv pandemije značajno porastao broj slučajeva nasilja u porodici.

Prema nalazima izvještaja, 1,915 slučajeva je zabilježeno u 2019. godini, a u 2020. godini policiji je prijavljeno 2,069 slučajeva nasilja u porodici.

S druge strane, Ombudsman je zaključio da je pandemija uticala i na pogoršanje ekonomskog stanja, produbljujući još više jaz socijalne nejednakosti među porodicama, ali i da je ekonomsko stanje porodica još više otežano sa rizikom rasta stope siromaštva.

Izvještaj donosi 22 preporuke koje su upućene javnim organima kako bi se ubuduće poštovali standardi za ljudska prava u svakoj ograničavajućoj mjeri koja se može nametnuti u vanrednim situacijama.

Izvor: Kossev