Politički analitičar

Politički analitičar Artan Muhaxhiri smatra da je do zahtjeva Evropskog savjeta da sporazum iz Brisela i njegov aneks iz Ohrida budu ubačeni u Poglavlje 35 u pregovaračkom procesu Evropske unije i Srbije, došlo kao rezultat stavova Beograda, konkretno predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić, da taj sporazum neće prihvatiti u cjelosti, već samo njegov dio, a što, kaže, nije stvar o kojoj se pregovara.

Muhaxhiri navodi da međunarodna zajednica ima interes da strane u dijalogu prihvate cio proces i da je odluka Evropskog savjeta o poglavlju 35 bila nužnost da bi se sporazumi implementirali.

“Nisam siguran da li je je ovo bila greška predsjednika Vučića ili strateško razmišljanje, jer će sada imati alibi da kaže građanima da je apsolutno neophodno da se Ohridski sporazum poštuje u potpunosti, pošto nema druge opcije. Sa druge strane, postoji mogućnost da je bila greška, i da je pokušajem da ne prihvati cio Ohridski sporazum on izazvao odgovore EU, tako što su sporazum stavili u Poglavlje 35, a čime su učinili da institucije u Beogradu budu pod mnogo većim pritiskom”, kaže Muhaxhiri.

Kako dodaje, Kosovo i Srbija nemaju drugu opciju za evropske intergacije osim da učestvuju u dijalogu i da poštuju njegove kriterijume i premise.

“Ako bilo koja strana ne poštuje ovo, biće izolovana i biće joj blokirana EU perspektiva. Mislim da to nije opcija ni za Kosovo ni za Srbiju. Međutim, možemo da očekujemo da političari ne prave lako kompromise, ali na kraju naravno da će morati da ih naprave jer će u suprotnom za njihove zemlje i građane perspektiva biti mnogo mračnija”, kaže Muhaxhiri.

On kaže da su međunarodna zajednica, posebno SAD i moćne članice EU, kao što su Francuska i Njemačka, investirale dosta finansijskih i političkih resursa u proces dijaloga i da neće ostaviti, kako kaže, balkanskim populističkim liderima da unište njihovu investiciju.

“Jedina alternativa, geostrateški gledano, za normalizaciju našeg regiona je postizanje istorijskog sporazuma između Srbije i Kosova i prelazak na novo poglavlje, ali imamo populističke političare koji žele da uspore ovaj proces zbog njihovih interesa vezanih sa izbore”, ocjenjuje Muhaxhiri.

Izvor: Kosovo Online