Giovanni Pietro Barbano

General-major karabinjera Giovanni Pietro Barbano sa više od 40 godina iskustva u oblasti zakona i reda, policijskim djelatnostima i mirovnim operacijama, preuzeo je danas dužnost šefa Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX). On je nasljedio švedskog diplomatu, ambasadora Lars-Gunara Vigemarka.

„Sa velikim osjećajem odgovornosti danas preuzimam svoju dužnost kao šef EULEX-a, strateškog partnera Kosova u vladavini prava i bezbjednosti. Potpuno svijestan izuzetno važnog mandata Misije, radiću sa integritetom i profesionalizmom kako bih ispunio moto Misije „Partnerstvo za pravdu“, ostvario pozitivan uticaj na terenu i unapredio naše zajedničke ciljeve za vladavinu prava na Kosovu“, kazao je Barbano.

Novi šef EULEX-a je priznao da Misija funkcioniše u još uvijek teškom kontekstu, usred pojačanih tenzija.

„Misija je odlično sredstvo za širi odgovor EU na bezbjednosne izazove, pošto je EULEX druga instanca za bezbjednosni odgovor na Kosovu. U okviru svog mandata, Misija će nastaviti da podržava stabilnost na Kosovu, kao i bezbjednost svih njegovih zajednica.”

Govoreći o EULEX-ovom mandatu za nadgledanje, Barbano je rekao da će EULEX nastaviti da pažljivo nadgleda odabrane predmete na nivou policije, tužilaštva, sudstva i korektivne službe, kako bi procjenio kako kosovske vlasti postupaju sa tim predmetima. Između ostalog, nadgledanje će biti usredsređeno na poštovanje ljudskih prava, garancije pravičnog suđenja, kao i jednako postupanje sa svima, uključujući pripadnike nevećinskih zajednica na Kosovu.

„Ponizno sam počastvovan poverenjem koje su mi ukazale države članice i radujem se što ću se nadovezati na nasljeđe svog prethodnika Larsa Gunara Vigemarka“, zaključio je Barbano.

EULEX je pokrenut 2008. godine i njegov trenutni mandat na osnovu Odluke Savjeta 2023/1095 pokriva period do 14. juna 2025. godine. Sveukupna misija EULEX-a je da podrži odabrane institucije vladavine prava na Kosovu. Konkretno, Misija je druga instanca za bezbjednosni odgovor na Kosovu, kao dio troslojnog mehanizma za bezbjednosni odgovr, u okviru kojeg je Policija Kosova prva, a KFOR treća instanca za bezbjednosni odgovor; savjetuje Regionanu upravu Policije Kosova za sjever i četiri policijske stanice pod njenom komandom o brojnim pitanjima u vezi sa pružanjem policijskih usluga; pomaže kosovskim vlastima u jačanju institucija vladavine prava sprovođenjem robusnog nadgledanja predmeta na nivou policije, tužilaštva i sudstva; podržava Korektivnu službu Kosova kroz nadgledanje, podučavanje i savjetovanje; radi zajedno sa svojim lokalnim kolegama u Institutu za sudsku medicinu na utvrđivanju sudbine nestalih lica pružajući ekspertizu i savjete; pomaže Specijalizovanim vijećima i Specijalizovanom tužilaštvu Kosova; nastavlja da upravlja sopstvenim programom zaštite svedoka; i podržava Policiju Kosova u oblasti međunarodne policijske saradnje omogućavanjem razmene informacija između Policije Kosova i Interpola, Europola ili Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.