A narodu malo

Glavni dužnosnici koji upravljaju štednjom građana u Štednom fondu Kosova (Trust) među najplaćenijim su dužnosnicima u zemlji. Plate im se u nekim slučajevima kreću i oko 4 hiljade eura.

Građani Kosova, umorni od siromaštva i visokih cijena, traže da mogu povući novac iz Trusta. Očekuje se da će Skupština Kosova 16. juna odlučiti hoće li ovo povlačenje biti dopušteno.

Generalni direktor Trusta Adrian Zalli prima ukupnu mjesečnu platu i dnevnice 4 hiljade i 29 eura, dok mu godišnji prihod doseže 48 hiljada i 349 eura.

Nakon Zalle, odmah dolazi njegov zamjenik Agron Krasniqi, koji od Trusta ubire 34 hiljade i 525 eura godišnje, dok mu mjesečna plata doseže 2 hiljade 878 eura.

Vërshim Hatipi, zamjenik direktora za finansije i IT prima godišnju platu od Trusta u ukupnom iznosu od 38 hiljada 146 eura. On je prijavio i druge prihode iz ovog fonda u godišnjem iznosu od 9 hiljada 537 eura.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika i 5 ostalih članova. Svaki od njih prima i "masnu" platu od ove institucije, prenosi demokracia.com

Predsjednik odbora Trusta Ruzhdi Morina u izjavi o imovini za 2020. godinu prijavio je godišnji prihod u iznosu od 15 hiljada i 42 eura, ali uz naglasak kao godišnje plate i dnevnica od strane Trusta. Uz ovu platu u Trustu, prima i 9 hiljada 536 eura od javnog poduzeća "Infrakos sh.a", u svojstvu rukovodioca Pravnog ureda.

Ymer Ymeri, član odbora Trusta, prima ukupno 1 hiljadu i 33 eura mjesečno. No, to nije njegov jedini posao u kosovskim institucijama. Platu od 1000 eura prima i od SBASHKU-a, kao upravitelj finansija i administracije, kao i od Ministarstva rada i socijalne zaštite s dvije pozicije, s oko 225 eura mjesečno.

Frederik Artesani prima godišnju platu od Trusta ukupno 15 hiljada 615 eura. Također prima godišnju platu od 63 hiljade 235 eura od Independent Financial Advisor Company u Madridu.

Drugi član odbora Trusta, Driton Qehaja, prima godišnju platu od 13 hiljada 980 eura. Od Ekonomskog fakulteta prima i platu od 18 hiljada 668 eura. I od UNDP-a prima platu u godišnjem iznosu od 20 hiljada eura.

U međuvremenu, posljednji član odbora, Behxhet Haliti, prijavio je 14 hiljada 928 eura godišnje kao prihod od Trusta, kao i još 7 hiljada 753 eura koje prima od Ministarstva finansija, za svoje dvije funkcije kao viši analitičar u MF i kao v.d. direktora Odjela Pol.Marketing, također u MF.

Inače, ovo nije prvi put da dužnosnici nezavisnih institucija u zemlji imaju druga mjesta u drugim državnim institucijama.