Zabrinjavajuće

Od jula prošle godine do juna tekuće godine prijavljeno je 2.735 slučajeva nasilja u porodici, što u prosjeku znači da se dnevno na Kosovu prijavi osam slučajeva nasilja. Prema istraživanju koje je sprovela Grupa za pravno-političke studije 80% žrtave su žene. Najviše slučajeva nasilja zabilježeno je u Prištini.

Na Kosovu je nasilje u porodici u porastu, pokazuje istraživanje koje je sprovela Grupa za pravno-političke studije. Najčešći slučajevi nasilja zabilježeni su među bračnim parovima, dok su kazne za počinioce niske, rečeno je prilikom predstavljanja izvještaja.

“Od 2.735 prijavljenih slučajeva žrtve nasilja u porodici bile su 2.165 žene i 559 muškaraca. Dakle, najčešće žrtve su žene, a preko 80 odsto osumnjičenih za nasilje su muškarci. Postoji niska kaznena politika za počinioce. Samo 11 odsto slučajeva dobija efektivnu kaznu zatvora. Policija i dalje ostaje najpouzdanija institucija za prijavu nasilja”, kaže Arberesha Loxha-Stublla iz grupe za pravno-političke studije.  

„Većina slučajeva se javlja u bračnim odnosima. Optužnice su nepotpune i imaju problema u pogledu kvalifikacije krivičnog djela. Sudovi ih uzimaju kao prioritet, ali niske kazne ostaju izazov. Priština, Peć i Prizren su tri regiona sa najvećim brojem prijavljenih slučajeva. Najmanji broj slučajeva ima Južna Mitrovica. Državni tužilac je imao ukupno 5.905 predmeta, a rešio je 3.679. U ovom periodu podignute su optužnice protiv 1.498 lica”, dodaje Liridon Salihi iz grupe za pravno-političke studije.

Ministarka pravde Albulena Haxhiu rekla je da očekuje da se Sudski savjet ozbiljno pozabavi pitanjem kažnjavanja za počinioce krivičnog djela.

„S tim u vezi, usvojili smo nacionalnu strategiju protiv nasilja u porodici i fokus je na sprovođenju preporuka. Od januara do avgusta imamo korisnike pravne pomoći. Uklonili smo birokratske procedure za obeštećenje žrtvama zločina. Napravili smo izmjene u krivičnom zakonu, pozabavili se dodatnim kaznama. Organizovali smo kampanje podizanja svijesti. Obraćamo se paketu za zapošljavanje žena žrtava za koji očekujemo da će biti pokrenut tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici. Podržali smo skloništa sa blizu milion eura, što je najveća podrška koja je data skloništima“, kaže Haxhiu.

Sudija Osnovnog suda u Prištini Sabit Sadikaj kaže da su predmeti koji se odnose na nasilje u porodici pripritet.

„Iako smo veoma zauzeti, ovi predmeti su prioritet i završavamo ih u najkraćem mogućem roku. Svaki put ima prostora za poboljšanje, ali mislim da radimo dobar posao, što se vidi i u izvještaju. Sud određuje minimalne i maksimalne kazne prema Krivičnom zakoniku. Mislim da Sud izriče zaslužene kazne”, ističe Sadikaj.

Analizom presuda je zabilježeno da je maksimalno trajanje pritvora za slučajeve nasilja u porodici 4 mjeseca i 13 dana, dok je prosječno trajanje mjere pritvora u ovim slučajevima dva mjeseca.