Nepovjerenje

Od 2010. godine do danas, prema izvještaju "Mreže žena" iz Prištine, na Kosovu su ubijene 53 žene, a ključni razlozi porasta nasilja nad ženama su izražene patrijarhalne norme, ali i neodgovarajuća reakcija institucija i pravosuđa, što je kao rezultat dalo nepovjerenje kod žrtava.

Adelina Berisha, programska menadžerka za borbu protiv nasilja u ovoj organizaciji, iznosi poražavajuću činjenicu da je svaka treća žena u svijetu žrtva određenog vida nasilja, ali da je teško reći da li je femicid na Kosovu i zemljama Zapadnog Balkana u porastu.

Istina je, kaže Berisha za Kosovo Online, da ne prođe godina da na Kosovu ne bude ubijeno više žena.

"I u regionu je situacija slična, a mi kao aktivistkinje pravimo zajedničke izvještaje sa našim sestrama iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Sa svima njima imamo partnerstvo, imali smo zajedničke projekte i ono što vidimo jeste da je situacija manje, više ista svuda u ovim zemljama“, kaže Berisha.

Porastu nasilja nad žena doprinose patrijarhalne norme, ističe Berisha, a često se dešava, tvrdi ona, da dođe do ubistva žena jer institucije ne reaguju, što kao rezultat daje nepovjerenje kod žrtava.

"Zbog tog patrijarhalnog mentaliteta ponekad žene ne dobijaju podršku od institucija i zato ponekad imamo situaciju da i kada žena ode da prijavi nasilje, njene riječi ne budu shvaćene na adekvatan način. Ljudi u institucijama ne vjeruju tom izvještaju i zbog toga dolazi do femicida. Na Kosovu imamo slučajeve da su žene ubijene zbog institucija, jer nisu poverovali njihovim izjavama i nisu ih shvatili ozbiljno i to je razlog zašto imamo tako veliki broj femicida i nasilja, kako na Kosovu, tako i u regionu“, ističe ova aktivistkinja.

Nasilje u porodici je krivično djelo, podsjeća Berisha i navodi da za to postoje određene kazne. Međutim, u praksi se dešava, ističe ona, da one često budu umanjene.

"Imamo slučajeve da su muškarci koji su ubijali žene dobijali doživotne kazne, ali nakon žalbe, one su smanjivane. Do sada je najviša kazna zatvora od 25 godina za ubistvo žene. To je ono što mi znamo. Naše je mišljenje da ako se ovaj postojeći zakon primjenjuje, onda nećemo imati probleme, ali se dešava da sudije umanje kazne za počinioce nasilja ili ubistva i onda to djeluje kao da dajemo poruku da nastave da čine nasilje - `mi nemamo kazne za vas`, ženu sklanjamo u sklonište, a počinioca ostavljamo na slobodi i žive kao da ništa nisu uradili“, objašnjava Berisha.

Kada je u pitanju tretman žena, on je loš na globalnom nivou, ističe Berisha i dodaje da je svaka treća žena u svijetu pretrpela određeni vid nasilja.

"Mislim da je sada trenutak da sve žene budu zajedno, da pomognemo jedne drugoj i da kažemo muškarcima da više nećemo trpeti i da je posljednji momenat da mijenjaju svoj stav i tretman prema ženama, jer je to protiv ljudskih prava. Mi kao žene treba da ostanemo solidarne, sestre, da pomognemo jedna drugoj i budemo glas žrtava kako bismo promijenile situaciju i da žene imaju život kakav dolikuje“, rekla je Berisha.