Predsjednik Sindikata policije

Predsjednik Sindikata policije Imer Zeqiri govorio je o zabrinutosti policijskih službenika i stanju institucije.

On je rekao da je Nacrt zakona o platama koji im je ponuđen neprihvatljiv.

„Ponuđen nam je Nacrt zakona zajedno sa koeficijentima koji su utvrđeni, mi smo ih analizirali i za Sindikat policije ovaj Nacrt zakona je u startu neprihvatljiv jer nemamo koeficijent cijene, vrijednost. Neprihvatljivo je rangirati koeficijente policije sa drugim institucijama“, rekao je Zeqiri.

On je dodao da je to diskriminatorno za policiju.

„Trenutno je plata policajca 392 eura. Nacrt zakona koji nam je ponuđen sa ovim koeficijentom je neprihvatljiv“, rekao je Zeqiri.

Predsjednik Sindikata policije Kosova je dalje naveo da velika briga za policiju ostaje zdravstveno osiguranje, prenosi Telegraf.

„Jedina bezbjednosna ustanova u zemlji bez zdravstvenog osiguranja. Tražili smo da se Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju uvrsti na dnevni red, ali očigledno nije“, rekao je Zeqiri.

Istakao je da trenutno policija ima 9.119 zaposlenih, uključujući dio civilnog osoblja i uniformisane službenike.

„Od osnivanja policije imamo 21 poginulog policajca tokom obavljanja službenih dužnosti, imamo 300 poginulih policajaca na dužnosti, 426 policajaca povređenih u vršenju službenih dužnosti, 237 policajaca koji su se razboljeli tokom obavljanja službene dužnostii i 528 slučajeva sa posebnim bolestima“, kazao je Zeqiri i dodao da je od početka pandemije život izgubilo 25 policajaca, dok je od osnivanja Policije Kosova 1.108 policajaca dobrovoljno dalo otkaz.

Ove brojke su indikativne za izazove policijskih službenika tokom ovih godina i smatramo da policija treba da ima dostojanstveniji tretman“, zaključio je Zeqiri.