Olakšanje tereta

Predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukiqi rekao je da je na porast cijena prehrambenih proizvoda na tržištu Kosova, uticao porast cijena sirovina na svjetskim tržištima, prenosi Ekonomija onlajn.

Prema njegovim riječima, kako bi se izbjegla eventualna kriza na kosovskom tržištu, na kome je do septembra zabilježen porast cijena prehrambenih proizvoda 4,9 odsto, treba sagledati mogućnost da se potrošači podrže smanjenjem PDV-a na neke artikle.

"Suočeni smo sa povećanjem cijena na svetskim tržištima ove godine. Postoji više razloga zašto su cijene porasle, ali prije svega povećali smo cijene artikala, kao što su strateška roba, zatim prehrambeni proizvodi i to je uticalo da cene finalnih proizvoda budu više nego što su bile posebno prije pandemije", rekao je Rukiqi.

Istakao je da je uticaj na porast cijena ograničen, jer je na svjetskom tržištu došlo do povećanja cijena sirovina koje se koriste u proizvodnji i da u cijenu ulaze i povećani troškovi transporta zbog cijene energije na globalnom nivou.

"Treba razmisliti da li postoji rješenje koje olakšava teret potrošača. I da se sagledaju mogućnosti da se fiskalnim instrumentima podrže posebno potrošači smanjenjem PDV-a na neke artikle, koje neće uticati na proizvođače koji su konkurentni na različitim tržištima", rekao je Rukiqi.

Osvrćući se na rizik od porasta električne energije, zbog globalne krize, Rukiqi je rekao da, ukoliko kriza potraje, može doći do finansijskih problema u mnogim preduzećima, kojima neće biti lako da se izbore sa takvom situacijom.  

„Ne očekujemo nikakve probleme zimskom periodu ni u pogledu snabdjevanja ni u pogledu troškova. Ali ako kriza potraje predugo, biće potrebno da se interveniše u pogledu cijena“, rekao je Rukiqi.

Od septembra 2021. do septembra 2020. godine, stopa indeksa potrošačkih cijena je uvećan za 4,9 odsto, najveći porast je zabilježen kod cijena ulja i masti od 28,2 odsto.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online