LDK tvrdi da opštinske vlasti neracionalno troše novac građana

Troškovi koji figuriraju u finansijskom izvještaju Opštine Prizren za 2012. godinu od strane predstavnika opozicije su ocjenjeni kao zloupotreba javnog novca. Članovi Demokratskog saveza Kosvoa (LDK) u Skupštini opštine Prizren su ocjenili da na osnovu ovih podataka jasno se vidi da unutar opštinskog bužeta ima premašaja i povećanja troškova koje čine oni koji osvajaju epitet "budžetski luks 2012", prenosi list "Koha Ditore".

U međuvremenu, dužnosnici Direktorijata ekonomije i finansija su ove trškove opravdali protokom rada, ističući da se ovo odnosi na plaćanje obaveza iz 2011. godine.

Odbornik iz redova LDK-a, Ridvan Hoxha je upozorio da u finansijskom izvještaju jasno piše da za gorivo za automobile tokom 2012. godine Opština Prizren je potrošila preko 246 hiljada eura, što je za njega previsoka potrošnja i neodgovorno razmetanje javnim novcem.

"Ako iznos od 246 hiljada eura podjelimo sa 260 radnih dana proizilazi da su dnevno za gorivo potrošena 948 eura. Ukoliko se to podjeli sa cijenom benzina proizilazi da je dnevno potrošeno 730 litara benzina. Ukoliko se doda i održavanje automobila koje je koštalo preko 76 hiljada eura godišnje, na osnovu proračuna organizovanje transporta taksijem za dužnosnike opštine bi bilo jeftinije u odnosu na ove troškove koji izlaze van svakog okvira", rekao je Hoxha.

Prema njegovim riječima, neslužbeni i službeni ručkovi i opskrba hranom i vodom je budžet opštine koštao 88 hiljada eura, a za kupovinu službenih vozila potrošeno je 177 hiljada eura.

"Ovo je dio preteranog luksuza. Postavlja se pitanje da li postoji potreba za ovakvim troškovima kada se zna ekonomska situacija naših građana", rekao je Hoxha.

Na temelju finansijskog izvještaja Direkjtorijata ekonomije i finansija troškovi za službene ručkove, za putovanja i za gorivo, kao i za telefonske dopune dosežu cifru od blizu pola miliona eura. A neplaćeni računi iznose oko milion eura.

Šef odborničke grupe LDK-a, Haziz Hodaj je podvukao da vlada ramadana Muje je načinila enormne troškove na službene ručkove i večere, gorivo i na kupovinu automobila. On je izrazio uvjerenje da loše vođenje vlasti je dovelo i do toga da naplata poreza na prihode zabilježi pad, jer je "ova vlada izgubila povjerenje građana."

"Opštinski budžet nije obećavajući i kreće se prema minusu", rekao Hodaj.

Međutim, tvrdnje opozicije su opovrgnute od strane direktora Direktorijata ekonomije i finansija u opštini prizren, Mehmeta Butuça, koji je pojasnio da u finansijskom izvještaju su navedeni troškovi administracije, obrazovanja i zdravstva i da je riječ i o plaćanju obaveza iz 2011. godine. On je rekao da troškovi administracije su manji u odnosu na objavljeni godišnji finansijski izvještaj.

"Ukupan iznos uplata za gorivo adminsitracije, bez obrazovanja i zdravstva za 2012. godinu je bio oko 180 hiljada eura. Od toga 98 hiljada eura je plaćeno za fakture za 2012. godinu i 81 hiljada eura za fakture za 2011. godinu, dok su 14 hiljada plaćanja za gorivo za agregat", rekao je Butuç.

On je dodao da je slična situacija i sa računima službenih ručkova.

"U 2012. za službene ručkove smo platili 9 hiljada i 270 eura i računi za 2011. godinu su bili u iznosu od 14 hiljada i 200 eura. U ovom kontekstu obuhvaćeni su i troškovi za razne manifestacije, kada je u 2012. godini potrošeno 15 hiljada eura i plaćeno preko 10 hiljada na račune za 2011. godinu", pojasnio je Butuç.