Neophodna reforma izbornih zakona

Posmatračka misija EU na Kosovu je u svom konačnom izvještaju o nadgledanju izbornog procesa na Kosovu ocijenila da su lokalni izbori protekli u pozitivnoj atmosferi ali da je neophodno reformisati izborne zakone, prenosi RTK2.

Izborna posmatračka misija EU je ocijenila značajnim što su protekli lokalni izbori iako u okolnostima punim izazova, održani po prvi put na cijeloj teritoriji Kosova uključujući i sjever.

Lokalni izbori su protekli u pozitivnoj atmosferi, ocjenjuje šef izborne posmatračke misije EU na izborima na Kosovu Roberto Gualtieri.

"Bez obzira na izazove prvi izbori koji su održani širom Kosova protekli su u pozitivnoj atmosferi. Neuspješan je bio način glasanja van Kosova, a primijetili smo još neka pitanja na kojima treba raditi. Ali važno je potvrditi da je trend bio pozitivan i potrebno je osigurati da se budućim izborima nastavi demokratski razvoj Kosova", rekao je Gualtieri.

U konačnom izvještaju o lokalnim izborima, misija EU je dala niz preporuka za izmjenu izbornih zakona. Ocjenjeno je da je potrebno promjeniti zakon o opštim izborima, djelimično lokalnim.

Potrebno je ažurirati civilni registar kako bi birački spiskovi bili tačni, razmotriti pravilnik o glasanju van Kosova, kao i da opštinske izborne komisije dobiju veća ovlašćenja, posebno pri imenovanju članova komisija biračkih mjesta.

Takođe, preporučena je edukacija birača, ali i da se produži vremenski rok za podnošenje žalbi. Navedeno je da se treba poboljšati učešće žena u izbornom procesu, odnosno da se osigura najmanje 30 posto učešća u lokalnoj vlasti.

Kada su u pitanju medijska pravila, zatraženo je da se reguliše uloga i ovlašćenja Nezavisne komisije za medije te njena puna funkcionalizacija tokom izborne kampanje.

Govoreći o nadgledanju medija, Roberto Gualtieri je rekao da su svi mediji balansirano i višestrano pratili izbornu kampanju.

Misija EU je ocijenila da je javni servi RTK1 tokom kampanje minimalizovao praćenje aktivnosti Vlade na 3 posto tako da aktivnosti partije koja vodi Vladu ne utiču na izbornu kampanju. Mediji na albanskom jeziku su najviše prostora dali vladajućoj Demokrarskoj partiji Kosova Hashima Thaçija.

Posmatračka misija je svoje preporuke razmatrala sa Vladom, CIK-om, političkim partijama, predstavnicima civilnog društva i ostalim važnim činiocima.

Posmatračka misija EU je boravila na Kosovu od 4. oktobra do 17. decembra 2013. godine, kao i tokom ponovljenih izbora za gradonačelnika sjeverne Mitrovice 23. februara 2014.