Važan izvor finansiranja

Bivši guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti ističe da novac koji na Kosovo dolazi iz dijaspore treba preusmjeriti ka proizvodnji, kao i da bi trebalo uspostaviti sistem koji bi davao preciznu sliku priliva novca iz inostranstva.

"Doznake su i dalje veoma važan izvor finansiranja privrede Kosova. Ako kao referencu uzmemo posljednje tri godine, imamo porast. U 2021. godini imali smo oko 1,15 milijardi eura, zatim 2022. godine oko 1,22 milijarde, a ove godine bilježimo više od 1,30 milijardi eura doznaka koje su stigle na Kosovo. Zbog toga naglašavam da je to izuzetno važan izvor finansiranja privrede Kosova", naveo je Mehmeti za Ekonomiu Online.

Kaže da doznake utiču na likvidnost bankarskog sektora, kao i na povećanje potrošnje ističući da se to najviše primećuje tokom letnje sezone kada dijaspora u velikoj meri dolazi na Kosovo.

"Potrošnja je jedna od onih kategorija koja u velikoj meri utiče na privredni rast u zemlji, a prema analizi koju smo uradili, vidi se da doznake u velikoj mjeri utiču i na likvidnost bankarskog sektora. Ovo je posebno primetno u periodu kada je dijaspora na Kosovu u letnjoj sezoni. Ono na čemu treba raditi je da se novac koji dolazi usmjeri na investicije. Ne kažem da je potrošnja jedna od glavnih kategorija koje danas finansiraju privredni rast u zemlji, ali u svakom slučaju, dobro je više raditi u pravcu da ove doznake koje dolaze u ovom obliku budu više orijentisane na investicije", poručuje Mehmeti.

Takođe, primjećuje da se najveći procenat investicija na Kosovu odnosi na kupovinu nekretnina, a da je ulaganje u proizvodnju jedini način da se krene put razvoja.