Institut GAP

Najviše novca na godišnjem nivou pristigne na Kosovo od dijaspore iz Njemačke i Švicarske, rezultati su istraživanja Instituta GAP, a samo tokom 2023. godine iz ove dvije zemlje na Kosovo je poslato oko 800 miliona eura.

Dijaspora iz Njemačke poslala je 2023. godine 512,6 miliona eura, a iz Švicarske 252,2 miliona eura.

Na trećem muestu po broju doznaka su Sjedinjene Američke Države sa 98,5 miliona eura upućenih Kosovu.

Na četvrtom mestu po broju doznaka je Austija sa 62,2 miliona eura, dok je dijaspora iz Italije tokom prošle godine poslala 61,6 miliona eura.