Kreiranje politike na osnovu podataka

Premijer Albin Kurti rekao je da će početkom aprila mjeseca početi popis stanovništva na Kosovu, i pozvao sve da se odazovu tom procesu.

Kako je naveo, popis će rezultirati obiljem podataka koji će omogućiti donosiocima odluka i drugim korisnicima da kreiraju politike, razvijaju strategije, programe i proizvode, i pružaju usluge koje zadovoljavaju potrebe građana.

"U kontinuitetu slušamo optužbe i kritike o nedostatku podrške opština od strane vlasti ili nejednakosti podrške. Nije tačno ni jedno ni drugo. Dakle, pošto smo ovdje u duhu saradnje, niko od nas ne treba da doprinosi dezinformisanju građana, već svi treba da igramo aktivnu ulogu u njihovom informisanju kada je u pitanju podrška od centralnog do lokalnog nivoa“, rekao je Kurti.

On je naglasio da je kreiranje politike na osnovu podataka važno i za centralni i za lokalni nivo.

"Koristim priliku da pozovem na posvećenost i zajedničku posvećenost svih u uspješnom završetku ovog procesa od suštinskog značaja za društveno-ekonomski razvoj naše zemlje. Kvalitet podataka popisa stanovništva ključan je za kvalitet našeg upravljanja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou”, zaključio je Kurti.