S više od 350.000 zgrada izgrađenih bez dozvole, čini se da je teško postići urbanističku regulativu na Kosovu, a posebno u Prištini. Proces legalizacije odvija se sporo zbog odugovlačenja tretmana bespravnih građevina, ali i nezainteresiranosti samih građana.