Bespravna gradnja

Tužilac Osnovnog suda u Uroševcu Rasim Maloku rekao je da se na Brezovici nastavlja akcija identifikacije građevina bez dozvola, kao i da iz tog procesa niko neže biti issključen, bilo da se radi o privatnim ili društvenim vilama, prenosi RTK.

Akcija se odvija u okviru istražnih radnji koje se sprovode u vezi sa slučajem "Brezovica", gdje su zloupotrebe službene dužnosti, primanje i davanje mita, narušavanje životne sredine i životne sredine prilikom izdavanja građevinskih dozvola na područje Nacionalnog parka Šara.

"Imamo specijalnu operaciju skeniranja cjelokupne situacije u Nacionalnom parku 'Šara', područje Brezovice, počevši od područja 1, 2 i 3, pa do kraja područja Brezovice, kako bismo imali pregled jasno koliko objekata ima izgrađeno, koliko ima licenci u prvoj, drugoj i trećoj zoni i da li su ispunjeni uslovi predviđeni zakonom za izgradnju u ovoj zoni nacionalnog parka, rekao je Maloku.

Prema njegovim riječima, pregled objekata biće bez izuzetka, bilo da su društveni ili privatni.

"Po završetku ove operacije očekuje se priprema izvještaja o tome da li su poštovani zakoni koji su na snazi prilikom izdavanja građevinskih dozvola na ovom području Nacionalnog parka "Šari" u Brezovici", rekao je između ostalog Maloku.

Ova operacija je počela 4. avgusta ove godine, zajedno sa Upravom za teška krivična djela, Ministarstvom životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, Kosovskom agencijom za katastar i opštinskim inspektorima Štrpca.