Centralna banka Kosova

Priliv doznaka dijaspore u prvih šest mjeseci dostigao je 635,1 milion eura, rezultati su platnog bilansa za mjesec jun 2023. godine koji je objavila Centralna banka Kosova (CBK).

Prema podacima CBK, ovaj iznos predstavlja povećanje od 14 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je iz dijaspore pristiglo bio 555,4 miliona eura.

"Doznake su glavna kategorija u okviru sekundarnih prihoda, čija je vrijednost do juna 2023. iznosila 635,1 milion eura, što predstavlja povećanje od 14 odsto u odnosu na isti period prošle godine (555,4 miliona eura je bilo do juna 2022. godine)", navodi se u saopštenju.

U saopštenju CBK se navodi i da je trgovinski bilans robe, do juna 2023. godine, imao deficit u iznosu od 2,1 milijardu eura, što je najveći trgovinski deficit u odnosu na isti period prethodne godine.

Usluge su do juna 2023. godine zabilježile pozitivan saldo u iznosu od 553,2 miliona eura, što predstavlja povećanje od 36 odsto u odnosu na isti period 2022. godine, kada je ovaj iznos bio 407,8 miliona eura.

Putni troškovi građana Kosova tokom juna dostigli su vrijednost od 58,9 miliona eura, od čega 46 odsto čine troškovi u Albaniji.