Novčana injekcija

Dijaspora Kosova u martu ove godine poslala je na Kosovo 112 miliona eura, saopštila je Centralna banka Kosova (CBK).

Ukupna vrijednost doznaka dijaspore za tri mjeseca, prema procjenama, dostigla je 284 miliona eura.

Prema izvještaju, najveći prilivi doznaka bili su od nebankarskih finansijskih institucija sa učešćem od 64,46 odsto, zatim slijede ostali kanali sa 23,34 odsto i banke sa 15,20 odsto.

Što se tiče imovine osiguravajućih društava, CBK je pokazala da je do ovog mjeseca njihova vrijednost bila 314,83 miliona eura, što predstavlja povećanje od 2,11 miliona eura u odnosu na februar.

Imovina penzijskih fondova dostigla je vrijednost od 2,87 milijardi eura, što predstavlja povećanje od 74,14 miliona eura.

Izvor: Kosovo Online