Predsjednik Republike Kosova, Fatmir Sejdiu uputio je čestitku g. Hermanu Van Rompuyeu, povodom njegovog imjenovanja na dužnost prvog stalnog predsjednika Savjeta Europe.

"Narod najnovije države na svijetu, Republike Kosovo, pridružuje se Vašoj Ekscelenciji i narodu iz Europe u obilježavanju ovog velikog događaja, što jasno demonstrira opredjeljenje EU da nastavi promovirati svoje vrijednosti i načela”.

Republika Kosovo je orijentirala sve svoje napore ka ispunjavanju kriterija za članstvo u Europskoj uniji, kaze se između ostalog u čestitci predsjednika Kosova, Fatmira Sejdiua.