Nedostatak radne snage

Njemačka je predstavila nacrt imigracionih reformi, obuke i promocije imigracije iz zemalja zapadnog Balkana, nastojanja vlade njemačkog kancelara Olafa Scholza da smanji nedostatak radne snage u najvećoj evropskoj ekonomiji.

"Osiguravanje naše kvalifikovane radne snage jedan je od najvećih njemačkih ekonomskih zadataka u narednim decenijama", rekao je ministar rada Hubertus Heil.

Broj slobodnih radnih mjesta u 2022. godini bio je rekordan od skoro 2 miliona, navodi ministarstvo.

Jedna od reformi je novi zakon o imigraciji koji ima za cilj rješavanje glavnih prepreka za imigrante u Njemačkoj, posebno za one koji dolaze izvan Evropske unije.

U nacrtu zakona, u kejome je Reuters imao uvid, kaže se da bi reforma mogla povećati broj radnika iz zemalja izvan EU za 60.000 ljudi godišnje.

Stranim radnicima nudi tri puta za ulazak u zemlju. Za prvo je potrebna stručna ili univerzitetska diploma priznata u Njemačkoj i ugovor o radu.

Za drugi je potrebno najmanje dvije godine radnog iskustva u relevantnom sektoru i diploma ili stručna sprema.

Treća je nova "karta prilika" za pojedince koji nemaju ponudu za posao, ali imaju potencijal da nađu posao. “Karta prilika” prati sistem zasnovan na bodovanju koji uzima u obzir kvalifikacije, poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, povezanost s Njemačkom i godine.

Vlada je usvojila i zakon o obrazovanju koji mladima daje pravo na besplatnu obuku. Njemački savezni zavod za zapošljavanje plaćat će do 67 posto neto plate za vrijeme trajanja obuke.

Vlada je odlučila i da proširi propise za osobe koje traže posao iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije, za koje se ranije očekivalo da će isteći krajem godine. Njemačka će iz ovih zemalja moći zaposliti do 50 hiljada radnika godišnje. Prema ovom propisu, Njemačka je ranije mogla zaposliti 25.000 radnika godišnje.

Bruecker je pozdravio produženje, ističući da su stope zaposlenosti među ovim imigrantima bile između 97 posto i 98 posto tri do pet godina nakon preseljenja u Njemačku.

"Šema je potpuni uspjeh i trebala bi se proširiti na druge zemlje", rekao je Bruecker.