Funkcije ZSO državne

Profesor i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani rekao je u intervjuu za Gazetu express da je premijer Albin Kurti prihvatanjem sporazuma u Briselu i aneksa u Ohridu postavio temelje za stvaranje onoga što se u Ustavnom pravu naziva materijalni ustav čime je, kako dodaje, raskrstio sa obavezama Kosova preuzetim 2013. i 2015. i postavio temelje za raspad "države Kosovo".

"Politički subjekt koji se formira predloženim nacrtom Statuta ima obilježja političko-teritorijalne autonomije, ali su u stvari njegovi atributi potpuno državni: funkcije Zajednice srpskih opština su državne funkcije koje vrši centralna vlast prema Ustavu Kosova. U momentu otpočinjanja primene nacrta Statuta te funkcije obavljaju organi Zajednice srpskih opština. Poredak stvoren ovim nacrtom statuta je zatvoren pravno-ustavni poredak, na koji se ne može uticati spolja ili deformisati bez saglasnosti njegovog predstavničkog tijela - Skupštine Zajednice", navodi Hasani.

Hasani navodi da Srbija jasno stavlja do znanja da neće priznati Kosovo niti njegov ulazak u UN, jer je to prihvatio i Kurti u Briselu i Ohridu kada je uvedena klauzula "bez prejudiciranja statusa Kosova".

"Uporedo sa tim, Srbija šalje poruke EU da sprovodi svoje obaveze, kao što su registarske tablice, energija, vjerujem vrlo brzo i u vezi sa nestalim licima i sve ostalo. Srbija ovim koracima pomera međunarodni pritisak u cjelini na račun Kosova, posebno u vezi sa što skorijom primenom srpske političko-teritorijalne autonomije", kaže Hasani.

Kurti se, ocjenjuje on, obavezao da ponovo otvori status Kosova odustajanjem od međusobnog priznanja sa Srbijom, kao suštinskog preduslova za rješavanje svih sporova Kosova sa Srbijom.

Hasani kaže da je tim koracima, Kurti lišio Kosovo bilo kakvog argumenta zasnovanog na međunarodnom pravu, poništavajući pravnu snagu savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu.

Izvor: Kosovo Online/Gazeta Express