Bolji uslovi

300 ljekara napustilo je svoja radna mjesta, jer većina diplomiranih ljekara i specijalista nema interes od rada u bolnicama na Kosovu, a 80 odsto ljekara je nezaposleno. Uslovi rada koji se nude nisu kako oni žele. Ista zabrinjavajuća situacija je i sa medicinskim sestrama, koje stiču diplome i odlaze u inostranstvo, da traže posao sa boljim uslovima.

Zdravstveni sistem na Kosovu uskoro će se suočiti sa ozbiljnom krizom medicinskog osoblja, saopštavaju Udruženje ljekara i Udruženje medicinskih sestara Kosova.

Prema njihovim riječima, do sada nisu ozbiljno shvatani njihovi zahtjevi zbog uslova u kojima radi medicinsko osoblje.

Predsjednik Lekarske komore na Kosovu, Pleurat Sejdiu, rekao je za KosovaPress da je problem odlaska lekara u posljednjih pet godina sve veći.

Sejdiu je kazao da razlog migracije ljekara ne leži u platama, već su, prema njegovim riječima, na prvom mestu nezaposlenost i uslovi rada.

Prema njegovim riječima, u klinikama na Kosovu najveća je potreba za anesteziolozima, a zbog nedostatka ljekara mnogi sektori morali su da se zatvore.

Predsjednica Komore medicinskih sestara na Kosovu Nexhmije Gora kaže da kada je riječ o medicinskim sestrama na Kosovu postoji dosta nezadovoljstva, počev od malih plata pa do neplaćenog rada vikendom.

"Sestrinstvo se obučava ovde samo za migraciju u inostranstvo, a ne za zapošljavanje“, kazala je Gora.

Član stranke PDK, a ujedno i član parlamentarnog odbora za zdravstvo, Bekim Haxhiu, opisao je 2023. godinu kao godinu neuspjeha u zdravstvenom sektoru.

On kaže da aktuelna vlast nije u stanju da izađe na kraj sa zahtjevima zdravstva i da se takva situacija ne može ni popraviti.

Smatra da će sada dodatno liberalizacija viza omogućicti ljekarima i medicinskim sestrama da nađu posao u evropskim bolnicama.