Nastavlja se trend

Za prva dva mjeseca 2024. godine Kosovo je napustilo 28 mladih ljekara, poručuju iz Ljekarske komore Kosova, naglašavajući da se nastavlja trend odlaska u Njemačku, kao i prošle godine.

"Za prva dva meseca, do danas, njih 28 nas je napustilo. Nije mali broj, odnosno to su kolege koje su od Komore dobile potrebna dokumenta, da se zaposle u zapadnim zemljama, uglavnom u Nemačkoj", rekao je Pelurat Sejdiu, predsednik Lekarske komore Kosova.

Glavni razlozi koji guraju mlade ljekare da napuste Kosovo su brojni, ali se uglavnom tiču uslova rada.

"Glavni razlog su loši uslovi za rad, mala plata, drugi su uslovi i kvalitet specijalizovanog obrazovanja, što je vezano za generaciju koja će se specijalizovati. Neki od njih su prekinuli školovanje da bi ga nastavili u inostranstvu”, rekao je Sejdiu.

Prema ocijeni Ljekarske komore, u roku od tri godine zdravstveni sektor u zemlji suočiće se sa značajnim nedostatkom ljekara.

"Njihovo odsustvo će se primjetiti za tri do četiri godine, jer je to generacija koja bi morala da zamjeni nas, koji idemo u penziju. Procijenjuje se da će u narednih 10 godina u penziju otići 700 ljekara specijalista. Ovi bi sada morali da nas zamjene poslije specijalizacije“, rekao je on.

Inače, od 2008. godine Kosovo je napustilo više od 400 ljekara, uglavnom mladih.