Pogrešan pristup

Ekonomista Safet Gërxhaliu rekao je da su u budžetu za 2024. godinu zanemareni privatni sektor i privreda, prenosi Reporteri.

Gërxhaliu ističe da je najveći dio budžeta orijentisan na socijalnu politiku i bezbjednost.

"Orijentacija na socijalne politike je priprema za eventualne izbore, ali su privatni sektor i privreda zanemareni. Ministarstvo trgovine ima samo jedan odsto projekcije budžeta za 2024. godinu i ovdje vidite da se privreda definitivno ostavlja po strani, a na kraju i ova socijalna politika je pogrešan pristup, jer samo kroz ekonomski razvoj i privatni sektor mogu da se postignu željeni efekti“, rekao je on.

S druge strane, ekonomski stručnjak Ardijan Shahiti očekuje da će budžet dati dobre rezultate.

"Ulaganje u obrazovanje stvara stabilnu osnovu za održivi razvoj u budućnosti, to nisu efekti u kratkom roku, nego u budućnosti. Sigurnost je tamo gdje postoji dobar rast i generalno ovaj budžet koji je usvojen u prvom čitanju predstavlja osnovu za održivi razvoj u srednjem roku“, naglasio je Shahiti.