Puls javnosti

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavio je analizu pulsa javnosti „Istraživanje dinamike siromaštva u domaćinstvima u uslovima inflacije“ sa prezentacijom svojih glavnih nalaza i okruglim stolom.

Analiza, koja je imala za cilj da proceni stepen do kojeg je inflacija uticala na ekonomsko blagostanje ljudi na Kosovu, sprovedena je prikupljanjem 1.500 anketa domaćinstava, kao i kancelarijskim istraživanjem. Nalazi pokazuju da su rashodi za osnovne potrebe, uključujući namirnice, prevoz, račune za komunalije, zdravstvo, stanarinu i obrazovanje, porasli u posljednje tri uzastopne godine.

Nuno Keiroš iz UNDP-a na Kosovu predstavljaljući istraživanje rekao je da je porast inflacije u posljednje dvije godine produbio siromaštvo na Kosovu, dodajući da su inflacijom najviše pogođene porodice sa socijalnim primanjima, prenosi Ekonomija onlajn.

„U okviru programa za Puls javnosti pripremili smo dokument, dokaze sa terena koji pokazuju inflaciju, mislim da je ovo veoma prikladno da nudi preporuke koje se mogu preduzeti kao kontramere. Rast krize pogodio je najugroženije potrošače. Za deset godina 2022. inflacija je na Kosovu dostigla 19,4 odsto, a najviše su pogođeni oni sa najnižim primanjima. Inflacija je pogodila mnoge porodice na Kosovu. Ranije nije bilo podataka o tome. U poređenju sa 2021. godine, siromaštvo se produbilo. Inflacija je uticala i na emocionalno stanje“, rekao je on.

Ana Tones iz USAD-a je rekla da se svaka zemlja u svijetu suočava sa problemom rasta inflacije i da će ova analiza, prema njenim riječima, pomoći institucijama i partnerima na Kosovu da izrade politiku po ovom pitanju.

„O dinamici domaćinstava u fazi inflacije govoriće današnja analiza. To su problemi sa kojima se suočava svaka država na svijetu. Informacije koje smo danas predstavili pomoćiće kosovskim institucijama i partnerima da iskoriste ove podatke za osmišljavanje relevantnih aktivnosti“, rekla je ona.

Alisa Hasani, menadžerka projekta, rekla je da je prema nalazima 91,4 odsto ispitanika izrazilo zabrinutost zbog povećanja cijena.

Ona je naglasila da je 44,1 odsto ispitanika izjavilo da manje kupuje proizvoda i troši više novca.

„Na onsnovu istraživanja 91,4 odsto je izrazilo zabrinutost zbog mogućeg negativnog uticaja poskupljenja na materijalnu situaciju njihove porodice. 69,2 odsto je izjavilo da mora da izvrši prilagođavanje svojih potrošačkih navika ili budžeta kao odgovor na više cijene u prošloj godini. Dok je 44,1 odsto ispitanika izjavilo da manje kupuju proizvoda i troše više novca, što ukazuje na smanjenje kupovne moći. 29 odsto ispitanika prijavilo je smanjenje ostalih troškova ili odlaganje računa. 19,6 odsto ispitanika je izjavilo da su veoma zabrinuti zbog nagomilanih dugova zbog povećanih troškova života. 14,7 odsto ispitanika je izjavilo da je ovo povećanje troškova života značajno uticalo na njihovu sposobnost da otplate postojeće dugove“, rekla je Hasani.

Izvor: Kosovo Online