Nezaposlenost

Od januara do aprila, prema podacima Ljekarske komore Kosova, 88 ljekara je napustilo Kosovo, kazao je direktor te komore Pleurat Sejdiu.

Sejdiu ističe da je tokom 2022. godine Kosovo napustilo 211 ljekara, dodajući da se očekuje da će se nakon ukidanja viza povećati broj odlaska ljekara sa Kosova.

“Prošle godine smo imali 211 lekara koji su napustili Kosovo, ove godine imamo 88, što je više od prosjeka prošle godine za prva četiri mjeseca. Očekujemo veći broj odlaska nego prošle godine. Jedan od razloga je i dalje nezaposlenosti, imamo veliki broj ljekara, blizu 400, koji su nezaposleni”, objašnjava Sejdiu za Ekonomiju Online.

Navodi da institucije ne raspisuju konkurse za nova radna mjesta iako je potreban novi prijem ljekara.

“Većina onih koji odlaze su specijalisti, oni koji su na drugoj ili trećoj godini specijalizacije, nisu zadovoljni kvalitetom specijalističkog obrazovanja koje se nudi ovde na Kosovu i to je najzahtevnija generacija. Takođe odlaze i zbog nezadovoljstva uslovima rada i plata", dodao je on.

Polsanik Alijanse za budućnost Kosova Shemsedin Dereshaj kaže da svako ko planira da ode nađe način, čak i ako nema vizu.

“Mislim da onaj ko ima plan da napusti zemlju nađe način da ode. Zapravo ukidanje viza je olakšanje za naše građane da se slobodno kreću. Što se tiče stručnog medicinskog osoblja, oni su imali ponude i ranije i selili se“, rekao je Dereshaj.

Egzodus ljekara, kaže, treba uzeti sa zabrinutošću jer je potrebno šest godina da "nastane" ljekar.