Primale plate bez rada

Ministarka prosvete, Arberia Nagavci, kazala je da su isplate za 32 srpska službenika koja su primala plate bez rada u institucijama Kosova, obustavljene.

Nagavci je dodala i da za sve ove godine kada su bili isplaćivani, od njih nije zatraženo da obavljaju nikakav posao.

„Isplata 32 službenika srpske zajednice, kao službenika bivše civilne zaštite, u iznosu od 135.760 eura, onako kako vjerujem da već imate saznanja, obustavljene su i svi su se javili MONT-u i rekli da ih tokom svih ovih godina niko nije kontaktirao i nije zatražio nikakav rad i odgovornosti od njih. Ovo je takođe jedna od preporuka koja će se u potpunosti sprovesti i ovakvih zloupotreba budžeta više neće biti“, kazala je Nagavci u četvrtak za skupštinskom govornicom.

U februaru ove godine obustavljene su isplate za 32 srpska službenika.