Zamjenik ministra spoljnih poslova

Zamjenik ministra spoljnih poslova Kreshnik Ahmeti reagovao je nakon zahtjeva međunarodne zajednice da se Srbima na Kosovu omogući glasanje za srpski referendum o ustavnim promjenama.

Ahmeti je rekao da se nikome ne uskraćuje pravo glasa, ali se to pravo ne može ostvariti narušavanjem suvereniteta druge zemlje, uz podsjećanje na dvije mogućnosti koje imaju Srbi koji žele da učestvuju na referendumu.

„Nijednom srpskom građaninu u Republici Kosovo ne uskraćuje se pravo glasa. Ali, ovo pravo se ne može manifestovati narušavanjem suvereniteta zemlje. Iako za ove građane postoje dvije lake mogućnosti glasanja, poštom i preko Kancelarije za vezu Srbije u Republici Kosovo, svaki dodatni zahtjev Srbije samo je izgovor za eventualnu destabilizaciju zemlje i regiona", rekao je Ahmeti.

Zamjenik ministra spoljnih poslova je rekao da je Kosovo kao republika ravnopravno među svojim susjedima u regionu, pa treba sagledati njihovu praksu u odnosu na srpske manjine i ovaj proces glasanja. Takođe, kao zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji, Ahmeti je rekao da treba razmotriti praksu zemalja članica koje imaju srpske manjine.

„Priznavanje nečijeg prava ne treba da se vrši na račun tuđeg prava. Stoga se ovi nerazumni zahtjevi Srbije ne mogu legitimisati dosadašnjom praksom kojom je narušen suverenitet zemlje. Srbija ovim zahtjevima ima za cilj samo da legitimiše eventualnu destabilizaciju severa Republike Kosovo i regiona“, zaključio je Ahmeti.

Francuska, Njemačka, Italija, Velika Britanija, SAD i Evropska unija zatražile su od Vlade Kosova da dozvoli održavanje srpskog referenduma na Kosovu uz posredovanje OSCE-a.