KEDS

Zahtjevi građana iz dijaspore za nova priključenja na električnu mrežu tretiraju se sa prioritetom i Kosovska elektrodistribucija (KEDS) ih realizuje u najoptimalnije moguće vrijeme, prenosi Kosovo press.

Od početka ove kampanje KEDS je primio više od 350 zahtjeva, a svi zahtevi se obrađuju u najkraćem mogućem roku.

Službenik za komunikacije u KEDS Adlum Ramadani kaže da se, s obzirom na kratko vrijeme koje građani Kosova koji žive u inostranstvu provode u zavičaju, svi njihovi zahtjevi tretiraju se sa prioritetom.

On je međutim rekao da se ne zanemaruju ni zahtjevi drugih potrošača, jer su povećani kapaciteti timova na terenu.

Izvor: Kosovo Online/Kosova press