Direktor FHP Kosova

Direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova Bekim Blakaj gostujući u Jutarnjem programu na RTK2 je istakao da Fond za humanitarno pravo ni nakon dvije decenije nije zadovoljan rezultatima Tužilaštva Kosova za ratne zločine.

„Uopšte nismo zadovoljni, taj mehanizam tek treba da donosi pravdu za žrtve. To se nije desilo do sada, dakle 22 godine nakon rata na Kosovu. Ako govorimo o Kosovu imamo 41 osobu pravosnažno osuđenu za ratne zločine. S druge strane, imamo desetine hiljada žrtava. Taj stub tranzicione pravde je neuspješan do sada, veoma je teško i ne možemo da očekujemo da će sve žrtve dočekati pravdu uskoro ili uopšte“.

Blakaj pojašnjava da su mišljenja i viđenja o prošlosti mlađih naraštaja Srba i Albanaca na Kosovu totalno drugačija. Stoga, Fond za humanitarno pravo Kosovo tradicionalno organizuje ljetnju školu o tranzicionoj pravdi.

„Svaka strana ima svoj narativ, dakle jedna strana ne vidi drugu stranu koja ne priznaje žrtve s druge strane. Mi smo zato sprovodili projekat i u sklopu tog projekta svake godine organizujemo tradicionalnu ljetnju školu tranzicione pravde koja se uvijek održava u Prizrenu u toku DOKUFEST-a. Mi, dakle, sarađujemo sa DOKUFEST-om. To je veoma dobra prilika da mladi, osim što će slušati predavanja o tranzicionoj pravdi, oni će imati priliku da učestvuju u raznim debatama u vezi ljudskih prava, tranzcione pravde ali i o umjetnosti, filmovima i to će pružiti šansu da prošire svoje vidike“.

Fond za humanitarno pravo Kosovo, u okviru projekta “Transformacija percepcija o sukobu kroz povećanje učešća civilnog sektora i zajednica na Kosovu“, organizuje ljetnju školu o tranzicionoj pravdi u Prizrenu u periodu od 9. do 13. avgusta.

Ljetnja škola tranzicione pravde brojaće 20 učesnika iz svih etničkih zajednica na Kosovu. Odabrani studenti će imati priliku da uče o mehanizmima tranzicione pravde kao što su: pravo na pravdu, pravo na istinu, pravo na obeštećenje (reparacije) i institucionalne reforme od međunarodnih i domaćih stručnjaka iz ove oblasti.