U kontekstu naslova ove teme, prezentiraću vam samo neke djelove mog izlaganja koje se tiču nacionalnog interesa Bošnjaka i rješenja za jedinstveni nastup bošnjačkog korpusa oko pitanja formiranja opština.

…Kao početak ovog izlaganja iznosim činjenicu da je eminentna užasna razjedinjenost bošnjačke zajednice na Kosovu, a u ovoj nečasnoj djelatnosti smo jako inventivni (najnovije su tzv. regionalne podjele Gorani - Torbeši), onda je sumorna slika naše stvarnosti kompletna.

Ima li, uopšte, izlaza iz ovog začaranog kruga našeg sveopšteg propadanja?

Najprije, ne treba širiti DEFETIZAM, jer bi se tako unaprijed obeshrabrivao svaki pokušaj da se postojeće stanje mijenja (naročito kod mladih) ali i treba otvoreno reći da nakon decenija a ne “godina koje su pojeli skakavci“, lahkih puteva jednostavno nema.

Idealno bi bilo postići neku vrstu nacionalnog KONSENZUSA, koji bi podrazumijevao punu saglasnost u ocjeni postojećeg stanja i istinsku riješenost političkih subjekata, nevladinog sektora i proeminentnijih intelektualaca iz naše zajednice da se ono mijenja. Jedino se tako može doći do željenog cilja, (po meni treba početi sa Zukurlićevim STILOM.)

Međutim, kao što je odnos prema pomenutoj inicijativi pokazao, postojeća politička garnitura, ili barem njen najveći dio, ne pokazuje nikakav interes za samokritičkim osvrtom na svoj minuli, pa i sadašnji rad. Prema tome, oni nisu dio rješenja jer je čista utopija od “uzročnika“ bolesti tražiti lijek za tu istu HRONIČNU bolest.

Sa druge strane, konferencije za medije, tribine, savjetovanja, predavanja, forumi, gostovanja, druženja... su hvale vrijedni pokušaji a zaključcima koji nakon njih uslijede, kao i često sastavljanim spiskovima lijepih želje, formalno se ništa ne može zamjeriti, ali im nedostaje najbitnija komponenta – mehanizmi za implementaciju.

Naravno, ne postoji alternativa djelovanju kroz institucije sistema (vlada, parlament, opstina), ali bi i centralne vlasti u Prištini trebale da znaju da će jedan od glavnih preduslova za evropske integracije Kosova biti regionalna suradnja i formiranje opština. U tom smislu i u skladu sa jednim od proklamovanih evropskih ideala (Ahtisarijev plan) da manjine moraju biti mostovi saradnje, treba zahtjevati i očekivati njihovu punu podršku našim nastojanjima da sa svojom maticom uspostavimo normalne odnose.

Dakle, nije sporno da je bošnjački nacionalni projekat na Kosovu u dubokoj krizi, kao što je sasvim jasno da njegova reanimacija nije moguća bez aktivnog učešća naše matice, pod uslovom da ona prethodno prihvati svoje “očinstvo“ nad nama i obaveze koje iz toga proizilaze. Zato, urgentno treba realizirati ideju posjete jedne reprezentativne delegacije kosovskih Bošnjaka Sarajevu, sa političarima ili bez njih, i sa predstavnicima našeg matičnog naroda koji imaju autoritet i realnu političku moć, dogovoriti konkretne modele saradnje (Bošnjacki savjet Kosova). Nikako ne treba zanemariti ni ogroman simbolički značaj koji bi ova posjeta dobila, jer bi barem donekle ublažila osjećaj odbačenosti prisutan kod sviju nas.

U protivnom, pošto smo u svom nacionalnom zanosu ostavili malo tragova materijalne kulture, vrlo brzo o našem vjekovnom postojanju na ovim prostorima, kao nijemi svjedoci prohujalih vremena, ostaće da svjedoče samo toponimi Župe, Gore i Podgore, a i oni AKO i dokle budu trajali…

Stvaranjem novog političkog ambijenta u zadnje vrijeme, sve više se promoviše daleko veće ali ne dodvaračko bošnjačko učešće, po mnogim pitanjima u Republici Kosova. Zbog toga, PROGRAM BAZNOG KONSENZUSA BOŠNJAČKE ZAJEDNICE, pored programa nacionalne afirmacije, treba da se bavi i:

• Decentralizacijom u pogledu formiranja opština sa bošnjačkom i goranskom većinom,

• Neiskorišćenim potencijalima mladih,

• Neiskorišćenim ljudskim resursima,

• Uspostavljanjem “mosta matice i dijaspore Bosnjaka Kosova“,

dakle, POŠTOVANI BOŠNJACI, GORANI,

Prezentirao sam vam djelove naslova koji će nam pomoći da svojim diskusijama pripomognemo stabilizovanju zajednice. Zato bez obzira da li istupate kao političari, predstavnici vlade, intelektualci, gurbedžije, aktivisti nevladinih organizacija u zemlji i van zemlje, prosvetni radnici, radnici u zdrastvu, biznismeni, nezaposleni, radnici, službenici, omladinci, penzioneri, itd..., svojim komentarima i prjedlozima, posvetite se doprinosu na putu ka baznom konsenzusu koji je jedini put ka dobijanju naših opština.

Bilo bi jako poželjno da, na primjer, date svoj doprinos svojim preporukama, kako eliminisati neke promašaje koji su prepreka na tom putu, s obzirom da skoro na svim životnim segmentima imamo promašaje.

U tom smislu želeo bih da vam zahvalim, kao i web portalima koji su aktivno uključeni u ovome poslu, pa bi mi bila prava privilegija da započnemo diskusiju inspirisani idejama za konsolidaciju naše zajednice kao prve faze za uspješno dobijanje naših dugo očekivanih opština.

Hamza Balje, zastupnik u Parlamentu Kosova