Nemjerljivi gubici

Ekonomski stručnjaci istakli su da blokada uvoza srpske robe šteti privredama Srbije i Kosova, te da je dijalog ključno rješenje za to pitanje, piše RTK.

Predsjednik Asocijacije privrednika iz Gračanice Saša Sekulić rekao je da se trgovci u srpskim sredinama nadaju da će mjere Vlade Kosova o zabrani uvoza srpske robe uskoro biti ukinute.

"Privrednici su zavisni od velikih albanskih distributera sa Kosova, i primorani su da zamjenjuju tu robu robom koja je skuplja za 20 ili 30 odsto u srpskim sredinama. Ili ćete imati na primjer ulje iz Albanije, Sjeverne Makedonije ili ga nećete imati. Srpski trgovci su primorani, kao i potrošači, da u ovom trenutku kupuju ono što ima u prodavnici", rekao je Sekulić.

Predsjednik Poslovne alijanse Kosova Agim Shahini kaže da je mjera zabrane uvoza srpske robe politička, i da ekonomiji nanosi šteti.

"Šteta je na obe strane, jer ima nekoliko kosovskih firmi koje zavise samo od uvoza robe iz Srbije, pogotovu gotovih proizvoda i oni su u situaciji da jedva preživljavaju. Dosta kompanija iz Srbije pokušale su da nađu iste takve proizvode iz Sjeverne Makedonije, našli su ih, međutim, jedva čekaju da se jednog dana podigne ta rampa u smjeru Srbija –Kosovo", dodao je Shahini.

Bojan Stanić iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije kaže da je politika ugrozila privredu dodajući da je procjenjena šteta za dva i po mjeseca, u smislu neisporučene robe, oko 60 miliona eura.

"Taj teret inflacije koji postoji i koji se dodatno povećava time, što se uzima roba koja je skuplja i koja više opterećuje ne samo konkurentnost onih firmi koje plasiraju tu robu na maloprodajnim objektima, nego generalno i stanovništva koje je ključno u formiranju BDP kako na Kosovu, tako i u Srbiji", kazao je Stanić.

Ukazao je i da Kosovo sada može imati problema sa investitorima imajući u vidu da je značajan dio kompanija koje plasiraju robu na Kosovu iz Srbije u većinskom vlasništvu kapitala primarno iz EU.

"Mi smo i dio regiona Zapadnog Balkana, pa i mi osjećamo političku krizu, jer jasno utiče na pad povjerenja invenstitora i na pad ekonomski kreditnog rejtinga. Sve su to problemi koji su ekonomski i zato smatramo u potpunosti odluke Vlade Kosova ekonomski neracionalnim", rekao je Stanić.

Ekonomski stručnjak sa Kosova Safet Gërxhaliu rješenje problema vidi u dijalogu ističući da trenutna situacija nanosi nemjerljive gubitke i jednoj i drugoj strani.  

"Ekonomski mislim da je ćutanje najveći zločin, nedostaje dijalog i ne čuje se glas privatnog sektora, jer, mjere sigurno ne štete samo Srbiji i Kosovu, nego i cijelom Zapadnom Balkanu", kazao je Gërxhaliu.