Agencija za statistiku

Prosječna bruto zarada na Kosovu je u 2020. godini iznosile 466 eura, dok je 2019. godini bila 11 eura viša – 477 eura, objavila je Agencija za statistiku Kosova.

Neto zarada u 2020. godini iznosila je 416 eura što je manje za 14 eura u odnosu na 2019. godinu, kada je iznosila 430 eura.

Prosječna bruto zarada u privatnom sektoru u 2020. godini iznosila je 380 eura, dok je u 2019. godini iznosila 411 eura, što je 31 euro manje, dok je prosječna neto zarada za 2020. godinu bila 342 eura, a 2019. godine 372 eura.

Prosječna bruto zarada u javnom sektoru u 2012. godini iznosila je 407 eura, dok je u 2020. godini iznosila 624 eura, pošto se povećala za 217 eura, ili za čak 53,3 odsto.