Na 10 fakulteta Univerziteta u sjevernoj Mitrovici studira desetak hiljada studenata sa Kosova, ali i iz cijelog regiona.  Istarživanja nekih nevladinih organizacija, u ovom podjeljenom gradu na Ibru, izazivaju zabrinutost gdje ide mladi svijet, plus budući akademski građani.

Vuk Mitrović iz Centra za razvoj civilnog dtuštva, NVO iz sjevernog dijela Mitrovice i pravnik po struci, tvrdi za DW da su studenti ovog univerziteta prepušteni sami sebi i da zaostaju u savremenim svijetskim trendovima. Po njemu  frapantna je činjenica do koje su došli putem raznih istraživanja.

“Da 86 odsto studenata se ne služi ni jednim stranim jezikom, skoro 54 odsto nema e-mail adresu. Vlada totalna apatija. Imate 96 odsto studenata koji su se na jednom primarnom uzorku, istarživanja koje smo mi vršili, izjasnili kako ne žele da ostanu poslije završenih studija na Kosovu. Jednostavno žele da odu odavde“

Studenti bez e-mail adrese, govore samo srpski…

Studenti su u Mitrovici dosta nepovjerljivi. Uz obećanje da im nećemo spominjati imena, neki od njih su nam na ovu temu kazali.

“Nemam e-mail adresu, malo govorim engleski, a nakon završenog fakulteta najvjerovatnije ću otići sa Kosova. Pretpostavljam da negdje postoji bolji život. Naravno, ovde me vezuju mnoge stvari, ali ne toliko da bih ostala ovdje. Jednostavno želja za boljom budućnošću je, ipak, presudila”.

“Što se tiče e-mail adrese – nemam je. Ulaganja i napori ove zemlje idu ka nekim drugim ciljevima a ne ostvarivanju osnovnih ljudskih prava - da imamo e-mail adrese i kontakt na internetu. Nakon završenog fakulteta planiram da odem odavde zato što ja ne vidim nikakvu perspektivu. Ne govorim ni jedan strani jezik”.

“Nemam e-mail adresu. Iskreno nisam ljubitelj ovih novotarija. Znam da su potrebne i neophodne, ali sve ovo shvatam u okviru globalizacije i samo kao još jedno sredstvo koje će biti fatalno za manipulaciju svešću velikih sila sa ovim “malim” narodima”.

“Nemam e-mail adresu - šta će mi. Govorim grčki a nakon završetka radiću negde kao professor, gdje nađem posao“.

U rektoratu misle drugačije

U rektoratu ove visokoškolske ustanove misle drugačije. Sekretar Ranko Djokić tvrdi da su oni povezani na akedemsku mrežu Srbije, postoji web sajt univerziteta, imaju na raspolaganju kompjutere i internet vezu, a da studenti na prve dvije godine polažu neki od stranih jezika. Ipak.

“Mi za 10 godina života i rada ovdje nismo molgli da obezbjedimo sve najviše standarde za rad ove visokoškolske ustanove. Studenti traže više, traže bolje. Ova internet komunikacija je uspostavila veze i studenti su postali svijesni onoga čega ovdje nema. Studenti hoće više, stekli su izvesno znanje. Naravno, na ovim prostorima nisu obezbjeđeni svi neophodni uslovi, studenti traže i neki bolji život. To nije karakteristika, možda, studenata samo našeg univerziteta”   

DW, Refki Alija