U Europskom parlamentu danas će se održati diskusija koju je pripremio Odbor za vanjsku politiku, gdje se očekuje da će europski poslanici izraziti zadovoljstvo zbog potpisivanja Sporazuma o policijskoj suradnji između vlasti u Beogradu i misije EULEX na Kosovu, uz stav o potrebi zajedničkog djelovanja, posebno na sjeveru Kosova.

U tekstu prijedloga rezolucije pojavljuje se tekst u kome se izražava želja da će se prije kraja ove godine zaključuiti i proces decentralizacije na Kosovu, tako da, kako se navodi u tekstu, će se ispuniti zahtjevi Ahtisaarijevog plana.

Također se napominje da operativna akcija EULEX-a bi trebalo omogućiti djelovanje pravne države, uspostave javnog reda i sigurnosti na cijelom Kosovu.