Izvjestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček zatražila je danas, povodom prihvatanje prijedloga za viznu liberalizaciju za građane BiH i Albanije u Odboru za građanska prava, pravosuđe i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta, da i Kosovo treba da dobije mapu puta za viznu liberalizaciju.

"Evropska komisija mora sada što prije Kosovu predati mapu puta za viznu liberalizaciju", navela je ona u saopštenju i dodala da je "sloboda putovanja osnova evropske misli, a njeno odbijanje ljudima na Kosovu bila bi suprotnost".

Lunaček je izrazila uvjerenje da će Evropski parlament iduće sedmice pozitivno odlučiti o viznoj libelarizaiji za građane BiH i Albanije.

"Ocjena Evropske komisije o mapi puta za BiH i Albaniju potvrđuje da su obje zemlje uzorni đaci u tom procesu. Svi, od komisije postavljeni preduslovi su jasno ispunjeni. Viznoj liberalizaciji time ne stoji ništa na putu", kazala je ona.