Shala: Kosovo još uvijek nema strategiju za sprečavanje korupcije

Vlada je krivac! Shala: Kosovo još uvijek nema strategiju za sprečavanje korupcije

Viši istraživač na Kosovskom institutu za pravosuđe Gëzim Shala izjavio je da Kosovo još uvijek nema strategiju za sprečavanje korupcije, i da je za to kriva Vl...

Istrage za ratne zločine, 35 osuđenih na Kosovu - samo 17 u Srbiji

Krivično gonjenje Istrage za ratne zločine, 35 osuđenih na Kosovu - samo 17 u Srbiji

Preko 13 hiljada ubijenih i preko 400 masakra počinile su srpske paravojne vojne snage tokom posljednjeg rata na Kosovu. Samo tokom 2022. godine Specijalnom tuž...

Shala: Zakon o platama krši prava radnika

Još nema koeficijenta Shala: Zakon o platama krši prava radnika

Istraživač na Kosovskom institutu za pravosuđe Gëzim Shala rekao je da se Zakonom o platama krši pravna sigurnost zaposlenih u javnom sektoru jer nije utvrđena...

Shala: Zakon o platama sadrži ozbiljne ustavne nedostatke

Ne zna se kolika je plata Shala: Zakon o platama sadrži ozbiljne ustavne nedostatke

Istraživač Kosovskog instituta za pravosuđe Gëzim Shala rekao je da Zakon o platama sadrži ozbiljne ustavne nedostatke i da na osnovu međunarodnih standarda, us...

Shala: Ostavke sudija i tužilaca na sjeveru su veliki problem

"Paralizovan" sistem Shala: Ostavke sudija i tužilaca na sjeveru su veliki problem

Istraživač na Kosovskom institutu za pravosuđe Gëzim Shala kaže da ostavke poslanika i ministara Srpske liste ne predstavljaju nikakav rizik za rad Skupštine il...

Shala: Kosovo nema mogućnost da podnese tužbu za genocid protiv Srbije

Nije članica UN Shala: Kosovo nema mogućnost da podnese tužbu za genocid protiv Srbije

Viši istraživač na Kosovskom institutu za pravosuđe Gëzim Shala rekao je da Kosovo nema mogućnost da podnese tužbu za genocid protiv Srbije, a i da to uradi pok...

Shala: Problem uzbunjivača je što ih smatraju špijunima

Opšta svijest građana Shala: Problem uzbunjivača je što ih smatraju špijunima

Viši istraživač na Kosovskom institutu za pravosuđe (KLI) Gezim Shala, rekao je da postoje dva problema sa kojima se suočavaju uzbunjivači, a da je jedan od nji...

Shala: Realan zahtjev branilaca optuženih u Hagu da suđenje počne polovinom 2022.

Specijalni sud Shala: Realan zahtjev branilaca optuženih u Hagu da suđenje počne polovinom 2022.

Gëzim Shala iz Kosovskog instututa pravde (KIP) izjavio je da ukoliko suđenje optuženima u Specijalnom sudu započne u septembru 2021. godine, može biti narušena...