Još nema koeficijenta

Istraživač na Kosovskom institutu za pravosuđe Gëzim Shala rekao je da se Zakonom o platama krši pravna sigurnost zaposlenih u javnom sektoru jer nije utvrđena novčana vrijednost koeficijenata, prenosi Lajmi.

“Odredbom da se novčana vrijednost koeficijenta svake godine utvrđuje kroz Zakon o raspodjeli budžeta, jasno utiče na pravnu sigurnost svakog zaposlenog. U svakom slučaju, za narednu godinu neće se znati kolika će biti plata i kolika će biti novčana vrijednost koeficijenta. To je bio i jedan od razloga što je prethodni zakon o platama Ustavni sud proglasio neustavnim”, kaže Shala.

Kosovski institut za pravosuđe je zatražio od Ombudsmana da, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, pristupi Zakonu o platama u javnom sektoru radi ocjene ustavnosti u Ustavnom sudu.

Shala ocjenjuje da Ustavni sud može da ocjeni da su pojedini članovi ovog zakona u suprotnosti sa Ustavom i može da ukine te članove i ostavi zakon na snazi.

Ekonomista Safet Gërxhaliu je naglasio da se koeficijent mora hitno utvrditi.

“Koeficijent mora biti poznat da bi zaposleni imali satisfakciju. Možda će takav zakon sa poznatim koeficijentom ubrzati druge zakone koji se odnose na socijalni aspekt na Kosovu u vrijeme ekonomske i socijalne krize i inflacije. Zato je svako kašnjenje gubitak za Kosovo i udarac za njegove građane“, rekao je Gërxhaliu.

I predstavnici sindikata na Kosovu izrazili su zabrinutost što još nije utvrđen koeficijent za plate javnih funkcionera.

Zakon o platama u javnom sektoru usvojen je 22. decembra 2022. godine nakon čega je i objavljen u službenom glasniku.

Izvor: Kosovo online/Lajmi.net