Reagovanje na zloupotrebu imena i falsifikovanje potpisa

Franjo Supilo je rekao: "Ko se bavi javno narodnim poslovima, mora imati čist karakter i čiste prste."

U trećoj dekadi mjeseca decembra 2013. godine na portalu bosnjak-ks.com objavljeno je saopštenje da je Glavni odbor Stranke demokratske akcije Kosova, ogranak u Prizrenu, izglasao nepovjerenje Numanu Baliću, predsjedniku Stranke demokratske akcije Kosova.
Nakon objavljivanja tog saopštenja, uslijedila su i neka reagovanja, u početku znatiželjna a kasnije i neka oštra, a naročito od strane predsjednika Stranke demokratske Akcije Kosova, gospodina Numana Balića. 
Poslije tih reagovanja, ponovo se javlja predsjenik Stranke demokratske akcije, ogranak za Prizren, gospodin Zulfija Ibra, koji kao dokaz za izglasano nepovjerenje Numanu Baliću, javnosti pred kamerama, pokazuje "Spisak članova glavnog, odbora“, odnosno "Spisak članova Glavnog odbora SDA Prizrena“ koji su bili prisutni na tom sastanku i koji su izglasali nepovjerenje predsjeniku Stranke demokratske akcije, gospodinu Numanu Baliću. Uz imena  "članova  glavnog odbora stoje i njihovi potpisi." Pod rednim brojem 11. (jedanaest) nalazi se i moje ime: NESIM  MUSTAFI, a  pored mog imena stoji i “potpis.”
Istine  radi
Istine radi na ovaj način javno reagujem želeći da obavijestim javnost da ja (Nesim  Mustafi) ni u kom svojstvu nisam prisustvovao na tom sastanku, pa samim tim nisam mogao i da glasam za  izglasavanje nepovjerenja predsjeniku SDA Kosova. Logično je da nisam mogao i da stavim svoj potpis za tu smjenu.
U ovom slučaju „prisutni, članovi glavnog  odbora“, na čelu sa predsjednikom Zulfijom Ibrom su zloupotrijebili moje ime istovremeno falsifikujući i moj potpis, čime su načinili djelo koje se u prvom sistemu kvalifikuje kao krivično djelo.
Da to nije istina, odmah su reagovali ljudi koji me poznaju i znaju da ja nisam član Glavnog odbora SDA Prizren, prema tome i da nisam prisustvovao tom i takvom sastanku i da je prikazan potpis uz moje ime falsifikovan potpis, pošto tačno znaju kako se ja potpisujem. Prva je reagovala moja kćerka Amina Mustafi Šabanović, kao i drugi ljudi iz rodbine i mnogi prijatelji koji me poznaju. Svima njima se, ovoga puta, od srca zahvaljujem što su uspjeli prepoznati istinu i što su blagovremeno reagovali.
Ako se problem jasno postavi on je napola riješen
Moja reakcija je išla drugim smjerom. Naime, ja sam htio da preispitam sve okolnosti pod kojima se to dogodilo i zašto se smjelo tako nešto dogoditi. Tako da sam tim putem došao  lično i do samog predsjednika SDA Kosova, ogranak Prizren, gospodina Zulfije Ibra sa kojim sam poduže razgovarao. Priznao mi je da je to njihova, odnosno njegova greška, što su zloupotrijebili moj autoritet, upisujući moje ime da sam član glavnog odbora SDA Prizren i da su falsifikovali moj potpis. Međutim, to nije bilo dovoljno. Ja sam od njega insistirao da se Zulfija Ibra u svoje lično ime i u ime Glavnog odbora SDA Prizren izvini meni i javnosti za to njihovo nedjelo, odnosno krivično djelo. On je to odmah plaho prihvatio da učini, pod uslovom da ja ne podnosim prijavu sudu za to krivično djelo kako se nebi maltretirali ni ja ni on i izlagao ga sudskim troškovima, a i ono najgore da bi izbjegao kaznu za to krivično djelo, koja nije baš mala.
Voda pokajanja je najčistija 
Međutim, gospodin Zulfija Ibra nije ispoštovao taj dogovor. On se samo privatno izvinio mojoj kćerci Amini Mustafi Šabanović, dok je javnost  ostala uskraćena izvinjenja.
U razgovoru sa advokatom potvrđena mi je činjenica da se takvo djelo kvalifikuje kao krivično djelo i da trebam da podnesem prijavu Protiv Zulfije Ibre. 
Ovom prilikom, još jednom javno pozivam i prozivam gospodina Zulfiju Ibru da se javno izvini meni a i čitavoj javnosti, koja je ostala obmanuta, i time skine nanesenu ljagu i izbjegne sudsku kaznu i materijalne sudske troškove. Lično sam htio na taj način da mu pomognem da ne bude kažnjavan i da se ne izlaže  sudskim troškovima.
Najlakši način da riješite problem je da izaberete lakše rješenje.
Ukoliko gospodin Zulfija Ibra ne učini do kraja ove nedjelje, tačnije do: 10. 02. 2014 godine, prinudiće me da poslije tog datuma protiv njega podnesem sudu krivičnu prijavu.
U narodu se kaže: "Istina mora da čeka dok ne postane potreba."