Budi vojnik Republike Kosova!

U toku je konkurs za prijem novih regruta - aktivnih vojnika Bezbjednosnih snaga Kosova koji je objavilo Ministarstvo odbrane Republike Kosovo.

Konkurs će biti otvoren do 21. avgusta 2020. godine.
Formulari za prijavu su dostupni na web stranici Ministarstva odbrane.
Dokumenti se mogu dostaviti lično u svim kasarnama BSK-a, svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova. 
Pravo na apliciranje imaju svi kandidati od 18 do 23 godina.
Za sve dodatne informacije: www.mod.rks-gov.net; 
i na tel: 038-555-584-2044 ili 038-555-584-2045.
BUDI REGRUT BSK-a!