Sjednica opštinskog parlamenta u Prizrenu

Mjesto koordinatora za obrazovanje na bosanskom jeziku u opštini Prizren, odvajanje osnovnih škola u Grnčaru i Novom Selu od matične škole u Ljubiždi i obavještenja koja se ističu samo na albanskom jeziku na oglasnim tablama u školama, problemi su u obrazovanju na bosanskom koje je juče na sjednici opštinskog parlamenta naveo zamjenik predsjedavajućeg Ćemailj Kurtiši.

Problemi u obrazovanju bila je prva tačka redovne sjednice opštinskog parlamenta kojom je predsjedavao Nijazi Kryeziu a prisustvovao i gradonačelnik Ramadan Muja.
Nakon uvodnog izlaganja direktora opštinskog direktorijata za obrazovanje Nexhata Qoqaja o stanju u obrazovanju u opštini Prizren uslijedila su uobičajena prepucavanja vladajućih i opozicionih odbornika o tome ko je i šta uradio u projektima o školstvu, tako da je prvi dio sjednice trajao do kasnih poslijepodnevnih sati.
Ćemailj Kurtiši, dopredsjedavajući u parlamentu opštine je u svojoj diskusiji iznio probleme vezane za obrazovanje u nastavi na bosanskom.
“Od vladajućih struktura vlasti sam više puta zahtjevao da se pripremi teren i da se konačno riješi pitanje mjesta koordinatora za obrazovanje na Ćemailj Kurtišibosanskom jeziku u opštini Prizren koje nam sljeduje. Taj se problem ne rješava već par godina. Direktno sam tražio i od predsjednika opštine i od direktora za obrazovanje da se to što prije riješi. Takođe je moja inicijativa bila da se riješi problem odvajanja osnovnih škola u Grnčaru i Novom Selu od matične škole u Ljubiždi, kako bi egzistirale kao posebne školske jedinice. Insistirao sam i da se mnoga obavještenja koja se ističu samo na albanskom jeziku na oglasnim tablama, kao i table  sa imenima većine škola u gradu koja su mješovita jer imaju učenika koji uče i na jezicima manjinskih zajednica, poput turske i bošnjačke, budu na sva tri jezika koja su po zakonu zvanična u našem gradu. Još jedan problem koji muči našu zajednicu a posebno učenike na bosanskom jeziku je taj da se mnogi nastavnici i profesori koji predaju albanski jezik u nastavi na bosanskom su vrlo neozbiljni i samo otaljavaju svoj posao, tj. nisu profesionalni. Zašto to kažem, zato što je svima nama albanski jezik prioritet i služi za integraciju naše zajednice u moderno kosovsko društvo i svakodnevicu, rekao je Ćemailj Kurtiši i izrazio nadu da će predsjednik opštine sa svojim saradnicima uzeti u obzir ovu njegovu diskusiju i pokušati da pomogne svojim koalicionim partnerima.
U drugom dijelu sjednice, koja je nastavljena u kasnim poslijepodnevnim satima, raspravljalo se o prijedlogu za imenovanje Savjeta za kulturno nasljeđe kao i o realizaciji budžeta opštine za 2012. godinu.