Kao što postoji u Evropi, Aziji ili Sjevernoj Americi

Na Kosovu postoji vjerski ekstremizam i potencijal za terorizam, kao što postoji u Evropi, Aziji ili Sjevernoj Americi, a gdje god postoji visoka nezaposlenost, hronično siromaštvo i malo mogućnosti za bolji život, takva vrsta ekstremizma će naći utočište, ocijenio je za frankfurtske "Vesti" Jonathan Ratel, zamjenik glavnog tužioca kancelarije Specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK).

List podsjeća da je ta kancelarija nadležna upravo za istragu i podizanje optužbi kada je riječ o slučajevima povezanih sa terorizmom, a da trenutno sprovodi dvije odvojene istrage.

Ratel očekuje da će uskoro biti okončane, a nadležni tužilac KSTK-a predstaviće optužnice.

"Trenutno, KSTK sprovodi dvije krivične istrage koje uključuju određen broj ljudi. Istrage se razvijaju i očekujem optužnice u bliskoj budućnosti. Riječ je o veoma ozbiljnim optužbama koje se odnose na učestvovanje i regrutovanje za terorističke aktivnosti. Ne mogu da pričam o istragama koje su u toku, ali mogu da kažem da sa kosovskom policijom imamo veoma dobru saradnju, kao i sa drugim agencijama koje pomažu oko prikupljanja dokaza i daju druge forme asistencije", objasnio je on.

Ratel je dodao da postoji velika zabrinutost zbog ekstremističkih aktivnosti u čitavoj Evropi, koja se, kako kaže, "suočava sa fenomenom priključivanja mladih osoba, uglavnom muškaraca, u konflikte na Bliskom istoku, prije svega u Siriji i Iraku".

Kako i u drugdje u Evropi, i ovdje smo veoma zabrinuti jer mladi muškarci, obmanuti i zavedeni od strane ekstremističkih elemenata, odlaze da se bore za ono što smatraju religijskim pozivom, dodao je Ratel.

Pojedini imami na Kosovu učestvuju u vrbovanju mladića da se priključe terorističkim aktivnostima, pa je pitanje može li se to dokazati u mjeri da dobije sudski epilog.

"Regrutovanje za učestvovanje u terorizmu je zločin. Istina, to je teško dokazati. Za procesuranje je potrebno dokazati namjeru, ali i sam čin učestvovanja u regrutovanju. Veoma smo zabrinuti oko elementa regrutovanja mladih osoba za vjerski ekstremizam. Naša kancelarija veoma blisko sarađuje sa kosovskom policijom i drugim lokalnim vlastima, kancelarijom državnog tužioca, kosovskom policijom, religijskim liderima i predstavnicima zajednica. Pokušavamo da osiguramo da mladi ljudi, naročito muškarci, ne padnu pod uticaj i na bilo koji način budu ohrabreni da se uključe u konflikte na Bliskom istoku", naveo je Ratel.

Na pitanje da li postoji prijetnja od terorističkih akcija prema određenim grupama ili pojedincima na Kosovu, Ratel kaže da tu zapravo nema razlike.

"Prava prijetnja je religijski i politički terorizam. Da li će osobe odlučiti da putuju u neku stranu zemlju i tamo se uključe u konflikte ili imaju ekstremističke poglede dok su na Kosovu, ne pravi razliku. Upravo su ti njihovi pogledi ono što pokreće te stvari i jako smo zabrinuti zbog njihovih aktivnosti. Ali građani ne bi trebalo da budu uznemireni, nadležne vlasti prate situaciju veoma pažljivo da bi utvrdile da se ova pojava ne umnožava", istakao je on.