Sve veća imigracija

Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova (ABK) Ramush Haradinaj ukazao je na sjednici Parlamenta da je veliki broj građana napustio Kosovo nakon uvođenja vizne liberalizacije i da će se sa trendom imigracija nastaviti ukoliko Vlada Kosova ne preduzme korake kako bi podstakla mlade privrednike i preduzetnike da pokrenu svoje poslovanje, prenosi Reporteri.

"Sve veća imigracija ozbiljno ugrožava zemlju. Sa liberalizacijom viza, Kosovo rizikuje da izgubi stručni kadar. Bilo bi dobro da Vlada sastavi plan podrške mladim preduzetnicima", rekao je Haradinaj.

Smatra da bi trebalo da se obezbjede određene povlastice mladimi preduzetncima za pokretanje poslovanja.

"Mladim preduzetnicima treba da se ponude olakšice za dobijanje kredita, pokriće troškova kredita i istovremeno izdašnija politika zaduživanja. Takva direktna podrška, uz stvaranje povoljnije klime za strane investitore, probudila bi preduzetnički duh, samozapošljavanje i održivi razvoj", smatra Haradinaj.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri