Ništa bez licence CBK

Centralna banka Кosova odlučila je danas da obustavi opticaj novčanice od 500 eura. Ova uredba stupa na snagu 1. februara, navodi se u saopštenju CBК-a. Međutim, čitav niz pravila na koja je CBK ukazao, tiču se zapravo regulisanja prava za poslovanje valutama uopšte na Kosovu.

"Bankarske i nebankarske finansijske institucije, dužne su da obustave ponovni promet postojeće novčanice u iznosu od 500 eura", navela je danas Centralna banka Kosova.

Međutim, u drugim zaključcima navedeno je sljedeće:

• Uvoz i izvoz euro novčanica i kovanog novca i drugih valuta u Republici Kosovo isključivo je pravo Centralne banke Republike Kosovo.

• Uvoz i izvoz euro novčanica i kovanog novca, i drugih valuta u Republici Kosovo može se vršiti samo za i od strane bankarskih i nebankarskih finansijskih institucija licenciranih od Centralne banke Republike Kosovo, a za obavljanje bankarskih finansijskih aktivnosti.

• U cilju spriječavanja unošenja falsifikovanog novca, fizička i pravna lica koja ne obavljaju finansijsku delatnost, dužna su da prijave kovanice ako nose više od 100 komada/jedinici bez obzira na količinu.

• Nijedno fizičko ili pravno lice ne može ponuditi usluge deponovanja ili podizanja gotovine preko bilo koje lokacije – fizičkom uslugom, ili putem bilo kog uređaja ili mašine koju koristi klijent, na ime pružanja finansijskih usluga – bez posedovanja licence i ovlašćenja Centralne banke Republike Kosovo.

• Nijedno fizičko ili pravno lice ne može da uvozi i da bude opremljeno tehničko-elektronskim mašinama za usluge podizanja i deponovanja novca ako nije licencirano kao finansijska institucija za obavljanje bankarskih poslova, ili nebankarska finansijska institucija sa licenciranim uslugama za elektronski novac i usluge plaćanja“.