Pad nataliteta

Demograf Hazer Dana kaže da migracije utiču na demografske procese i da se dešavaju iz različitih razloga, ali da situacija na Kosovu nije alarmantna, te da je potrebno pripremiti migracione politike.

"To je važna tema, moramo analizirati statistiku trendova, kuda nas vode, a onda moramo pripremiti migracione politike koje su povoljne za našu zemlju. Spoljne migracije na Kosovu nisu nešto što se dešava sada, već se to dešavalo kontinuirano. Ima više razloga koji podstiču ljude da migriraju, razlozi su iz različitih oblasti, oni su ekonomski, politički", naveo je Dana.

Dodao je da ljudi migriraju zbog boljih uslova i navodi da su ranije dominirali ekonomski, a da sada preovladavaju društveni uzroci.

Naglašava da situacija nije alarmantna, ali da postoji pad nataliteta, kao i da će doći do povećanja migracija.