Oporavak?

U vrijeme kada se ponovo raspravlja o povlačenju novca iz Penzionog fonda, vrijednost ovog fonda je manja za nekoliko miliona eura.

Njegov iznos dostiže skoro 2,3 milijarde eura, ali je trenutno manji za više od 160 miliona eura.

Prema podacima Centralne banke Kosova, do pada vrijednosti posljednjih mjesec dana došlo je zbog geopolitičkih dešavanja, uključujući rat u Ukrajini, energetsku krizu i dvocifrenu inflaciju. Sve je to izazvalo poremećaje na međunarodnim tržištima.

"Izazovi učinka penzionog sektora Kosova značajno su porasli za 2022. godinu“, kaže se u izvještaju Centralne banke Kosova, objavljenom pre nekoliko sedmica, piše Radio slobodna Evropa.

Svi zaposleni na Kosovu su obavezni da plaćaju deset odsto doprinosa od svoje plate: pet odsto plaća poslodovac, dok se pet odsto izdvaja od plate zaposlenih.

Potparol Penzionog fonda Jeton Demi kaže da nedavna kretanja na finansijskim tržištima neće uticati na ljude koji su blizu penzionisanja.

"Sredstva namenjena priložnicima od 63 i po godine ulažu se u kosovske hartije od vrijednosti, koje imaju unapred utvrđenu kamatu. Za ovu godinu ostvaren je pozitivan povraćaj investicija – blizu 2 odsto“, kaže Demi.

Penzioni fond ne smatra sadašnji pad investicija gubitkom, izražavajući uvjerenje da će se oporaviti, odnosno povećati, u budućnosti.

Već nekoliko mjeseci zahtjev opozicije na Kosovu je da se građanima omogući da povuku do 30 odsto sredstava iz Fonda, kako bi se, kako kažu, lakše nosili sa rastućom inflacijom.

Nacrt zakona koji bi to omogućio izglasan je u Skupštini Kosova u junu, ali ga je vladajuća partija – Pokret Samoopredjeljenje – odbacila sa obrazloženjem da bi "uništio penzionu strukturu države“.

Predsedništvo Skupštine Kosova je prošle sedmice odlučilo da ovaj prijedlog zakona uputi Vladi na razmatranje, na osnovu peticije koju je potpisalo više od 20 hiljada građana Kosova, a koja je podnjeta Skupštini 15. jula.

Sa druge strane, Demokratska partija Kosova (PDK), kao najveća opoziciona stranka, predložila je povlačenje do 30 odsto penzione štednje.

Poslanik ove stranke Bekim Haxhiu je u ime Poslaničke grupe PDK 9. marta podnio Skupštini Nacrt zakona za dopunu i izmienu Zakona o fondu penzijske štednje, koji bi omogućio povlačenje ovih sredstava.

Prema predlogu PDK, obveznici doprinosa koji imaju manje od 10,000 eura penzione štednje moraju da imaju pravo da povuku 30 odsto sredstava.

Oni koji imaju do 20 hiljada eura – 25 odsto, od 20 hiljada do 30 hiljada – 20 odsto.

Za obveznike koji imaju penzijsku štednju u iznosu od 30 hiljada eura – 15 odsto i one preko 40 hiljada evra – 10 odsto.

Međutim, premijer Kosova Albin Kurti je naglasio da povlačenje novca iz Trusta ne rješava problem građana.

"Mi smo ranije kao opozicija govorili da ćemo 2020. i 2021. godine u Vladi, Paketom za ekonomski preporod ublažiti krizu, ali ne smatramo da ćemo oduzimanjem od individualne starosti sadašnjih radnika rješiti problem“, rekao je Kurti.

Čak su dva stručnjaka MMF-a ocijenila da takvo rješenje nije rješenje.

Slično povlačenje do 10 odsto napravljeno je i 2020. godine, nakon pogoršanja materijalnog stanja porodica, zbog pandemije Covida-19.

Skoro 200 miliona eura je povučeno iz Fonda od preko 420 hiljada doprinosa. Povlačenje je izvršeno nakon usvajanja Zakona o oporavku privrede.