Veliki pad

Imovina Penzionih fondova u oktobru je zabilježila veliki pad u odnosu na mjesec ranije.

Imovina uplaćivača penzijskih fondova je 'smanjena' za 305 miliona eura zbog ulaganja u hartije od vrijednosti, piše portal Demokracia.com.

Prema podacima Centralne banke Kosova (CBK), struktura imovine penzijskih fondova po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti do oktobra iznosila je oko 1,66 milijardi eura, što predstavlja smanjenje od 305 miliona eura u odnosu na prethodni mjesec.

„U strukturi imovine penzijskog sektora dominiraju vlasničke hartije od vrijednosti koje čine 64% ukupne imovine“, navodi se u izvještaju CBK-a, prenosi Gazeta 10.

Imovina Penzionih fondova je također u cjelosti smanjena.

"Krajem oktobra 2023. godine smanjeni su za 21,5 miliona eura u odnosu na prethodni mjesec i iznosili su 2,60 milijardi eura", navodi se u izvještaju.

Sav ovaj pad je rezultat nepostojanosti cijena na globalnim tržištima.