Saopštenje

Predstavnici organizacija civilnog društva i medija iz srpske zajednice na Kosovu, okupljeni oko platforme Empirika, pozivaju sve strane da mirnim putem riješe krizu na sjeveru Kosova nastalu zbog najave početka sprovođenja odluke o preregistraciji srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu na RKS i uspostavljanja reciprociteta o ličnim kartama koje izdaje Republilka Srbija.

Kako je saopšteno iz nevladine organizacije AKTIV,  pozivaju se vlade na Kosovu i u Srbiji da se suzdrže od bilo kakvih jednostranih poteza i da zapaljivu retoriku zamjene konstruktivnim dijalogom koji je jedini put ka pronalaženju održivog rješenja koji će uvažiti potrebe građana. Oni pozivaju međunarodnu zajednicu, EU, SAD i države Kvinte da neodložno i što prije uspostave prostor za dijalog na političkom nivou uz insistiranje na neposrednom kontaktu delegacija Kosova i Srbije.

Takodje, pozvali su Srpsku listu da kao dio centralnih i lokalnih kosovskih institucija, preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u rješavanju ovog problema.

“Da pored komunikacije sa Beogradom uspostavi institucionalni kanal komunikacije i sa premijerom Kosova što je jedini ispravni put politički odgovornog djelovanja”, navodi se u saopštenju.

Naglašava se da je u tom procesu neophodno uspostaviti neposrednu i neometanu komunikaciju sa lokalnim stanovništvom, nevladinim sektorom i svim relevantnim činiocima iz redova zajednice kosovskih Srba.

Istovremeno, podsjećaju Vladu Kosova da je u ovoj situaciji povećanih tenzija posebna obaveza nadležnih da na svim službenim jezicima na Kosovu objavljuju sve informacije, dokumenta, saopštenja i da ista dođu do svih građana na Kosovu, čime bi se sprečile dezinformacije i lažne ili iskrivljene vijesti, koje mogu da ugroze opšti mir i bezbjednost pojedinca.  

Medju potpisnicima saopštenja pored AKTIV-a su i Centar za mir i toleranciju (CPT), Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC), Goraždevac Media Group, Humani centar Mitrovica, Komunikacija za razvoj društva (CSD), Omladinska parteška aktivnost, RTV KIM, Radio Kontakt Plus i Svetionik.